září 26, 2008

Recenze filmu Dinosauři 3D - Giganti Patagonie aneb Pražský paleo-sraz

I já se, podobně jako Jiří Meixner na svém blogu, pokusím o recenzi filmu Dinosauři 3D - Giganti Patagonie. U příležitosti promítání tohoto dokumentu natočeného speciální kamerou IMAX se sešla velká většina nejaktivnějších členů Českého paleontologického fóra - chyběl jen Vladimír Socha. Poprvé jsem se osobně setkal s Danielem Madziou a Michalem Matějkou - bohužel nebyl čas na větší společnou diskuzi.


Musím konstatovat, že komentář k filmu byl plný chyb. Trojrozměrné animace živočichů žijících před miliony let jsou samozřejmě fascinující - kdyby se jim dal větší prostor. Dokument se oproti mému očekávání zaměřil spíše na pomalé průlety Patagonií (ať už současnou nebo svrchnokřídovou) než na samotná zvířata. Patagonie svrchní křídy je navíc ve filmu druhově velmi chudá - setkali jsme se jen s třemi rody dinosaurů (sice poměrně atraktivními, přesto jich však bylo málo), dvěma mořskými plazy a jedním pterosaurem. Konkrétně šlo o rody Argentinosaurus, Mapusaurus a Unenlagia, mořské plazy reprezentoval blíže neurčený ichtyosaurus s liopleurodonem a pterosaury zastupoval Quetzalcoatlus. Tělesné rozměry jsou ve většině případů přehnané - Argentinosaurus měří 40 metrů, Mapusaurus potom 15 metrů. U argentinosaura známého jen z fragmentárních pozůstatků je samozřejmě obtížné odhadovat délku, ale důvěryhodné odhady založené na anatomii blízce příbuzného saltasaura přisuzují tomuto rodu 30 metrů. U mapusaura není o čem mluvit - jeho délka zřejmě nepřevyšovala 12,5 - 13 metrů. Nejvíce patrné je toto nadhodnocování rozměrů na liopleurodonovi, který ve filmu měřil 25 metrů. Tento pliosaur ve skutečnosti nebyl delší než 10 metrů, ke cti filmu je ale třeba dodat, že tento omyl je značně rozšířený.

Další slabinou filmu (možná jen českého překladu?) je systematika. Nedalo se čekat, že by se vše řídilo hezky přesně podle pravidel PhyloCode, ale zmatení taxonomie bylo příšerné. První omyl byl spíše drobnější: čeleď titanosaurů. Správně by to mělo být čeleď titanosauridů - čeleď má v Linnéovském hierarchickém systému taxonomie typickou koncovku -idae. Čeleď Titanosauridae je však podle studie Wilson & Upchurch, 2003 neaktivní - rod Titanosaurus (od kterého je klad odvozen) je "pochybným jménem" (nomen dubium). Druh T. australis je zřejmě druhem rodu Saltasaurus, takže by bylo vhodné používat klad Saltasauridae. Všemu by se samozřejmě dalo úplně jednoduše vyhnout použitím slova "titanosauři". Daleko horší je však zmatení rod/druh. Z filmu se naše skupinka překvapeně dozvídala, že do rodu Giganotosaurus spadají tři druhy největších masožravých dinosaurů. Rod Giganotosaurus je však monotypický - obsahuje jediný druh, G. carolinii Coria & Salgado, 1995. Rod Giganotosaurus byl zjevně zaměněn s kladem Giganotosaurinae. To samé se opakuje o chvíli později - Mapusaurus je novým druhem rodu Giganotosaurus (jde samozřejmě o dva samostatné monotypické rody).

Méně podstatným předmětem kritiky by mohlo být konstatování, že nejstarší dinosaurus je znám z Patagonie (prosauropodi z Madagaskaru byli zřejmě starší než argentinské rody Eoraptor, Herrerasaurus a Pisanosaurus, ale budiž, datování nejstarších dinosaurů je značně nejisté). Oproti tomu nástin vymření neptačích dinosaurů bylo přesným opakem současných poznatků. Velkou vulkanickou aktivitu na sklonku křídového období podle filmu dinosauři přečkali, aby vzápětí byli vyhubeni dopadajícím jádrem komety. Podle nových výzkumů tomu bylo přesně naopak - sopečná aktivita a s ní spojené rozsáhlé změny klimatu byly rozhodujícím faktorem, asteroid zasadil "ránu z milosti". Přímo absurdní pak byl záběr na ležící rozžhavený asteroid, který by se samozřejmě dopadem okamžitě vaporizoval. Protestovat by také šlo proti quetzalcoatlovu skoku ze skály nebo argentinosaurovu zvednutí se na zadní nohy.

A teď, když už jsem ukojil svou potřebu uvést na pravou míru i tu nejmenší chybku ve filmu, měl bych doplnit pozitiva. Animace byla tak skvělá, že jsem ani nebyl ohromen možnostmi technologie IMAX - prostě jsem byl ve svrchnokřídové Argentině se vším, co k tomu patří. Skutečně nádherný byl let "na křídlech" quetzalcoatla. Filmem diváky provázel slavný paleontolog Rodolfo Coria, kterého jsme viděli i při práci v terénu. Oceňuji rovněž fakt, že zazněla věta "Ptáci jsou dinosauři", kterou zřejmě nelze dost často opakovat.

Pokud by došlo na onu základní otázku: stojí za to film vidět? Odpověď je i přes kritiku zřejmá: ano, určitě stojí.

Zdroje:

http://www.wildprehistory.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=69
http://www.wildprehistory.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=68
http://forum.wildprehistory.org/viewtopic.php?t=330&highlight=titanosauridae
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&akce=showall&clanek=2207&id_c=81459

Zdroj obrázku:

http://www.imax.com.au/content/films/gallery/_previews/Dino%203D%20pic1.jpg

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.