října 01, 2008

[popis] Pisanosaurus

Pisanosaurus

Klasifikace
Ornithischia

Období
svrchní trias (karn)
228 - 216,5 Ma

Velikost
délka 1 m
výška 30 - 40 cm

Hmotnost
2,27 - 9,1 kg

Výskyt
Ischigualasto Formation, provincie San Juan, severozápadní Argentina

Druhy
P. mertii Casamiquela, 1967

Synonyma rodu
/

Informace
Vývojově nejprimitivnější ptakopánvý dinosaurus a jeden z nejstarších známých dinosaurů vůbec žil na území dnešní Jižní Ameriky před asi 225 miliony let. Byl popsán roku 1967 argentinským paleontologem Rodolfem Casamiquelem z formace Ischigualasto. Pisanosaurus byl malý a lehce stavěný, pohyboval se po dvou nohách a zřejmě byl býložravý. Dinosaurus je znám podle jediné částečně kompletní fosilizované kostry zahrnující fragmenty lebky, krční, hřbetní i ocasní obratle, lopatku, žebra a kostru předních i zadních končetin. Holotyp má označení P.V.L.5 2577. Rodové jméno pisanosaura znamená "Pisanův ještěr" a je poctou argentinskému paleontologovi Juanu A. Pisanovi. Jedním z nejzajímavějších znaků tohoto dinosaura je jeho chrup - zuby byly umístěny tak blízko u sebe, že vlastně tvořily jakési souvislé ostří, jež bylo velice dobře přizpůsobené k okusování rostlin. Korunka každého zubu byla rozšířená, což jí dodávalo listovitý tvar.

Jak už bylo řečeno, pozůstatky pisanosaura pocházejí z Ischigualasto Formation, která byla původně datována do období středního triasu, v současnosti je však pokládána za svrchnotriasovou, náležící do stupně karn. Ten vymezuje období od 228 Ma do 216,5 Ma a s bližším časovým určením nálezů z této formace se lze setkat jen zřídka (některé zdroje např. uvádějí, že Pisanosaurus žil před 227 nebo 223 miliony let). Svůj životní prostor Pisanosaurus sdílel s vývojově primitivnějšími plazy, jako byli rynchosauři, teplokrevní cynodonti (mezi pokročilé zástupce této skupiny patří podle kladistiky i všichni dnešní savci), dicynodonti, ornitosuchidní zástupci skupiny Crurotarsi a aetosauři. Na stejném místě a ve stejném období rovněž žili další z nejstarších dinosaurů, rody Eoraptor a Herrerasaurus (v obou případech však již plazopánví). Zatímco Eoraptor byl dravec velikostně srovnatelný s pisanosaurem, Herrerasaurus nad nimi měl (možná až šestinásobnou) velikostní převahu, kvůli které se Pisanosaurus mohl stát jeho kořistí.

Extrémně komplikované je pisanosaurovo systematické postavení. Sám Casamiquela ve svém popisu z roku 1967 vytvořil monotypickou skupinu Pisanosauridae, do které nový rod zařadil. V roce 1976 byla tato skupina studií José Bonaparteho synonymizována se (o pouhý rok) starší Heterodontosauridae. Paul Sereno v roce 1991 naznačil, že postkraniální skelet postrádá jakékoli synapomorfie typické pro ptakopánvé a že by Pisanosaurus mohl být chiméra. Pozdější studie ale potvrdily, že fosilie náleží jedinému živočichovi. Sereno zároveň uvedl, že pokud kranium i postkraniální skelet byly do jednoho celku spojeny správně, mohl by Pisanosaurus být sesterským taxonem ke všem ostatním ptakopánvým. V minulosti byl Pisanosaurus také často řazen do skupiny Fabrosauridae. Ta však podle studie Butler, Upchurch & Norman, 2008 není monofyletická a Lesothosaurus, její nejlépe známý zástupce je ve skutečnosti nejvíce bazálním zástupcem Thyreophora. Stejná studie potvrdila Serenův závěr a pisanosaura klasifikuje jako sesterský taxon ke skupině Heterodontosauridae + Genasauria (Heterodontosauriformes?).

Rekonstrukce


Zdroje:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pisanosaurus
http://www.dinosaurier-web.de/galery/pages_p/pisanosaurus.html
http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7227&Itemid=67
http://www4.ncsu.edu/~rjpatchu/paleobiology/Dino_Osteology/lect3.html
Butler et al., 2008
Velcí dinosauři - Zdeněk V. Špinar a Philip J. Currie, 1994

Zdroj obrázku:

http://www.search4dinosaurs.com/sovak_Image10.jpg

Vítám jakékoli upozornění na chyby v tomto popisu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.