října 28, 2008

Omnivorie, ontogeneze a kraniální anatomie druhu Heterodontosaurus tucki

Druhá nejmenší nalezená dinosauří lebka zřejmě může potvrdit teorii, podle které byl Heterodontosaurus omnivorní (všežravý). Tato teorie sama o sobě není nijak nová, zmínil jsem ji i v popisu tohoto rodu, kterým jsem na blog publikoval 9. září. Lebka měřící 45 mm a patřící velmi mladému jedinci heterodontosaura byla identifikována a popsána týměm vědců z univerzit v Chicagu, Londýně i Cambridge. Patřila jedinci o hmotnosti sotva 200 gramů. V nové studii se autoři snaží nejen přesvědčivě dokázat heterodontosaurovu omnivorii, ale i objasnit, jak a kdy došlo k posunu od masožravosti k býložravosti. Laura Porro - jedna z autorů studie a postgraduální studentka University of Chicago - připomíná, že všichni dinosauři se pravděpodobně vyvinuli z karnivorního společného předka. Její další závěry - že heterodontosauridi patřili mezi nejstarší dinosaury přizpůsobené k požírání rostlinné potravy a proto by mohli reprezentovat přechodnou fázi mezi masožravými předky a jejich sofistikovanějšími, herbivorními potomky - se už nezdají být tolik pravděpodobnými. Připomeňme např. rod Pisanosaurus (jehož popis z 1. října můžete najít zde), jenž je podle současné klasifikaci nejvíce bazálním zástupcem ptakopánvých (a nepatří tedy mezi heterodontosauridy) a ačkoli žil 28 milionů let před heterodontosaurem, jeho chrup už je velmi dobře přizpůsoben přijímání rostlinné potravy. Právě jasně patrná anatomická a potravní diverzita nejstarších známých dinosaurů nutí paleontology hledat počátky této skupiny již ve středním triasu. Porro se však domnívá, že spodnojurský Heterodontosaurus se nacházel někde uprostřed v procesu, během kterého se masožraví dinosauři adaptovali na výlučné přijímání rostlinné potravy.


Fosilie heterodontosaura i jeho příbuzných jsou oproti zástupcům pozdějších, vývojově pokročilejších skupin velmi vzácné - donedávna byly známy pouze dvě fosilizované kostry, obě patřící adultním jedincům a obě pocházející z Jižní Afriky. Přesto existovaly zvěsti o lebce juvenilního heterodontosaura, které jsou bez řádného popisu zapadlé kdesi ve sbírkách South African Museum. Tyto zvěsti se evidentně naplnily - když Laura Porro v rámci svého výzkumu navštívila Iziko South African Museum v Kapském městě a dostala povolení pohybovat se v muzejních sbírkách, našla dvě další heterodontosauří fosilie, včetně této nové lebky. Nález zaujal i vedoucího autora studie, Richarda Butlera z Natural History Museum v Londýně - především kvůli možnosti prozkoumat tělesné změny tohoto rodu během ontogenetického procesu. Juvenilní jedinci měli oproti dospělcům v poměru k celému tělu větší oči a kratší čenich. Analýza zubů nové fosilie potvrdila domněnku, podle které mohou být zuby užitečné pro rozpoznání jednotlivých druhů v rámci heterodontosauridů. Oproti tomu vyvrací hypotézu, podle které velké špičáky představovaly sekundární sexuální znak, což vede k potvrzení heterodontosaurovy omnivorie jako jediné reálné alternativě. Sexuálně dimorfický znak by se totiž vyvinul až v pozdějším věku. Studie zároveň nastolila novou otázku: analýza pomocí technik počítačové tomografie a X-paprsků odhalila naprostou absenci náhradních zubů, a to jak u adultních, tak juvenilních fosilií. Zatímco u pozdějších ptakopánvých (např. u hadrosauřů) nebo u dnešních krokodýlů a ještěrek je běžné, že vypadlé zuby jsou stále nahrazovány novými, které rostou v čelisti pod nimi, Heterodontosaurus tento mechanismus postrádal. Více se tak zřejmě blížil dnešním savcům: u většiny z nich jsou zuby nahrazeny jen jednou za život. Kompletní výzkum je publikován v podzimním vydání Journal of Vertebrate Paleontology, na který můžete nalézt odkaz v sekci Paleo-stránky.

Zdroje:

http://esciencenews.com/articles/2008/10/23/tiny.juvenile.dinosaur.fossil.sheds.light.evolution.plant.eaters
http://dsc.discovery.com/news/2008/10/24/omnivore-dinosaur.html

Zdroj obrázku:

http://dsc.discovery.com/news/2008/10/24/skull-zoom.html

Abstrakt studie:

Butler, Porro, and Norman (2008). A Juvenile Skull of the Primitive Ornithischian Dinosaur Heterodontosaurus Tucki from the 'Stormberg' of Southern Africa. Journal of Vertebrate Paleontology 28 (3): 702-711

Heterodontosaurids are an enigmatic group of primitive ornithischian dinosaurs best known from the Early Jurassic of southern Africa. Because fossil material is rare and often poorly preserved, the taxonomy, systematics, and palaeobiology of this clade are controversial. Here we describe a new partial skull of a juvenile Heterodontosaurus tucki from the 'Stormberg' of South Africa. This skull provides new information on the cranial anatomy of this taxon as well as insights into cranial ontogeny, sexual dimorphism and tooth replacement in heterodontosaurids. Few ontogenetic changes in dental morphology occur in Heterodontosaurus, supporting previous suggestions that tooth characters are informative for species-level taxonomy in heterodontosaurids. Furthermore, the presence of well-developed caniniform teeth in the juvenile specimen does not support the hypothesis that these represent secondary sexual characteristics in heterodontosaurids. Computed tomography reveals that replacement teeth are absent in both juvenile and adult specimens of Heterodontosaurus; however, the difference in the absolute size of the teeth between the juvenile and adult specimens demonstrates that replacement must have occurred during ontogeny.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.