prosince 23, 2008

Nově z Ojo Alamo: Glyptodontopelta validní, Edmontonia australis synonymem

Autorem druhé "nodosauridní" studie z posledního letošního vydání JVP napsal paleontolog Michael E. Burns a zabývá se nově objeveným jedincem druhu Glyptodontopelta mimus, popsaného původně Fordem roku 2000. Fosilní materiál byl nalezen ve svrchnokřídových vrstvách ve členu formace Ojo Alamo zvaném Naashoibito; jedná se o součást novomexické pánve San Juan. Příslušnost k rodu Glyptodontopelta zjistil Burns z morfologie osteodermů, neboli kostěných plátů vrostlých do kůže (za života možná pokrytých keratinem). Provedena byla i histologická analýza. Nový materiál pochází ze stejného stratigrafického horizontu jako holotyp (značený USNM 8610). Tvoří jej osteodermy různých tvarů, a proto může sloužit jako základ pro srovnání tvaru a formy osteodermů u různých ankylosauřích taxonů. Unikátní textura povrchu osteodermy glyptodontopelty výrazně odlišuje od ostatních svrchnokřídových ankylosauridů a nodosauridů (abstrakt studie jako příklad zmiňuje rody Ankylosaurus, Nodocephalosaurus, Edmontonia, Euoplocephalus a Panoplosaurus). Tato odlišnost podle Burnse jasně dokazuje, že G. mimus je validním druhem. Rozsáhlá revize ankylosaurů v knize The Dinosauria (second edition), jejímiž autory jsou M. K. Vickaryous, T. Maryańska a D. B. Weishampel, přitom tento druh označila za nomen dubium. Burns však zároveň shledává nodosaurida druhu Edmontonia australis (popsaného rovněž Fordem roku 2000) za subjektivní mladší synonymum G. mimus, a to právě na základě oné unikátní textury povrchu, kterou "E. australis" vykazuje na osteodermech umístěných na krku. Krom toho se shoduje i tvar. Vzhledem k tomu, že osteodermy se liší mezi jednotlivými rody a přesto byly nalezeny společně ve svrchnokřídových vrstvách, je objev velice užitečný i z hlediska biostratigrafie.

Zdroje:

http://www.bioone.org/perlserv/?request=get-abstract&doi=10.1671%2F0272-4634-28.4.1102
http://en.wikipedia.org/wiki/Glyptodontopelta

Abstrakt studie:

Burns, M.E. 2008. Taxonomic utility of ankylosaur (Dinosauria, Ornithischia) osteoderms: Glyptodontopelta mimus Ford, 2000: a test case. Journal of Vertebrate Paleontology 28(4), 1102-1109.

A new nodosaurid specimen from the Upper Cretaceous Naashoibito Member of the Ojo Alamo Formation in the San Juan Basin, New Mexico is assigned to Glyptodontopelta mimus Ford, 2000 based on characters of internal (histological) and external osteoderm morphology. This specimen is from the same stratigraphic horizon as the holotype (USNM 8610), and because it displays a wide range of osteoderm morphotypes, it can be used as a basis for comparison of osteoderm shape and sculpturing among different ankylosaur taxa. Its unique surface texture differentiates it from other Upper Cretaceous ankylosaurids and nodosaurids (Ankylosaurus, Nodocephalosaurus, Edmontonia, Euoplocephalus, and Panoplosaurus) and demonstrates that G. mimus is a valid taxon. The nodosaurid Edmontonia australis Ford, 2000 is considered a subjective junior synonym of G. mimus based on having the same surface texture and shape of the medial cervical osteoderms. Ankylosaur osteoderms are distinctive to at least the genus level and are commonly found in Upper Cretaceous strata, thus they have great biostratigraphic utility.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.