prosince 22, 2008

Peloroplites cedrimontanus, nový rod a druh nodosaurida z Utahu

A už zde je více informací o studiích, jejichž citace jsem zmínil ve včerejším článku. Tým paleontologů včele s Kennethem Carpenterem se v posledním vydání JVP roku 2008 pouští do popisu nového rodu a druhu nodosaurida (sub-klad kladu Ankylosauria). V jeho případě se navíc "vytáhla" i anglická wikipedie - článek na ní psal zjevně někdo, kdo má přístup ke kompletní studii. To bohužel není můj případ a tak tento článek bude směskou informací z wikipedie a abstraktu. Peloroplites cedrimontanus, jak zní jméno nového objevu, je znám na základě materiálu tvořeného nekompletní lebkou a množstvím postkraniálních elementů. Materiál byl nalezen v Emery County (centrální Utah); z geologického hlediska spadá konkrétní lokalita (PR-2 Quarry) pod člen formace Cedar Mountain jménem Mussentuchit. Stáří lokality se pohybuje v rozhraní mezi spodnokřídovými stupni apt a alb. K místě objevu také odkazuje druhové jméno dinosaura, rodové potom znamená "obludný a těžký". Peloroplites byl 5 až 5,5 m dlouhý, což je na nodosaurida poměrně zančná velikost. Díky ní se Peloroplites stává srovnatelný např. se svým současníkem z rodu Sauropelta a jedním z největších známých nodosauridů vůbec.

Holotyp s označením CEUM 26331 tvoří nekompletní lebka, části postkraniálního skeletu jsou paratypy. Lebka je 56 cm dlouhá a mezi očima 35,5 cm široká. Od rodu Sauropelta se Peloroplites v kraniální anatomii odlišuje především vertikálně orientovaným suspenzoriem (suspenzorium je série kostí, spojující bázi spodní čelisti se zbytkem lebky). Mezi další rozlišující znaky patří pouze lehce vyklenutý vršek lebky a široký mezičelistní zobák čtvercového tvaru. Ve svém zobáku Peloroplites postrádal zuby a lebka měla místo nápadných rohů jen menší, rohům podobné výčnělky. Jediný dochovaný zub z horní čelisti je poměrně velký a podobný zubům přisouzeným rodu Priconodon, dalšímu velkému nodosauridovi žijcímu ve stejné době. Spodní čelist je reprezentována pouze zadní polovinou a byla zřejmě velice masivní. Spolu s velkými zuby tento fakt nasvědčuje konzumaci tužší potravy, než bylo proostatní ankylosaury obvyklé. Z postkraniální kostry peloroplita se zachovaly elementy ze všech oblastí s výjimkou zadních nohou. Pánev neslo šest spojených obratlů, podobně jako u nodosaurida rodu Silvisaurus. Ilia neboli kosti kyčelní jsou největšími z třech párových kostí tvořících pánev. Jejich neobvyklá orientace je zřejmě pouze následkem poškození při procesu fosilizace. Narozdíl od naprosté většiny nodosauridů je kost loketní dlouhá a přímá a kost hlezenní (velká kost v kotníku; astragalus) nebyla srostlá s kostí holenní. Zajímavostí je, že k nově vzniklému rodu a druhu může být přeřazen i materiál dříve připisovaný rodu Sauropelta. Tento ankylosaur je znám z Cloverly Formation (Montana a Wyoming), ale byly mu připisovány i izolované kosti z formace Cedar Mountain. Zjištění existence velkého nodosaurida podobného rodu Sauropelta z této formace je samozřejmě schopno tyto fosilie interpretovat lépe.

Peloroplites byl nalezen v jílovcové lokalitě, která je na fosilie dinosaurů a vyhynulých mezozických obratlovců obecně velmi bohatá - pochází odtud např. fosilie pterosaura, čtyř jedinců dosud nepopsaného brachiosauridního sauropoda, iguanodontního ornitopoda a bazálního ankylosaurida druhu Cedarpelta bilbeyhallorum. Právě pro posledního jmenovaného má objev peloroplita zajímavé implikace. Nedaleko od něj byl totiž nalezen i paratyp cedarpelty, který je tvořen i postkraniální kostrou. Dosud byly známy jen dvě lebky. Autoři studie srovnali postkraniální kostru cedarpelty a peloroplita a potvrdili, že Cedarpelta je blíže příbuzná ankylosaurovi než peloroplitovi. Tím její status nejbazálnějšího známého ankylosaurida zůstává zachován. Jako u primitivního ankylosaurida zde zřejmě není důvod předpokládat přítomnost ocasního kostěného kyje. Současné nálezy z Číny ukazují, že tento kyj je synapomorfií ankylosauridů vyjma kladu Shamosaurinae (tedy např. kladu Ankylosaurinae).

Zdroje:

http://en.wikipedia.org/wiki/Peloroplites
http://www.bioone.org/perlserv/?request=get-abstract&doi=10.1671%2F0272-4634-28.4.1089

Abstrakt studie:

Carpenter, K., J. Bartlett, J. Bird, and Reese Barrick. 2008. Ankylosaurs from the Price River Quarries, Cedar Mountain Formation (Lower Cretaceous), east-central Utah. Journal of Vertebrate Paleontology 28(4), 1089-1101.

A new large nodosaurid ankylosaur, Peloroplites cedrimontanus, is described from a partial skull and postcranial skeleton found at the PR-2 Quarry located at the base of the Mussentuchit Member of the Cedar Mountain Formation in central Utah. The specimen is about the same size as the contemporary nodosaurid Sauropelta edwardsorum from the Cloverly Formation of Montana, and is of an individual approximately 5–5.5 m long. The skull of Peloroplites differs from that of Sauropelta in the vertical orientation of the suspensorium, non-domed cranium and broad, square premaxillary beak. The quarry is near and roughly at the same level as the CEM Quarry that produced the holotype of the ankylosaurid Cedarpelta bilbeyhallorum. The postcrania of Cedarpelta is described and illustrated based on the paratype and new material. These elements clearly establish that Cedarpelta is closer to Ankylosaurus than to Sauropelta. As a primitive ankylosaurid, there is no a priori reason to assume that the tail club was present. Based on recent finds in China, a hypothesis is presented that the tail club is a derived feature in non-shamosaurine (i.e., ankylosaurine) ankylosaurids.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.