listopadu 08, 2008

Stokesosaurus langhami, nový druh tyrannosauroida ze spodní křídy Anglie

Jedinec popsaný jako nový druh stokesosaura - S. langhami, nalezený ve svrchnojurských vrstvách (jedná se přesněji o spodní tithon) v anglickém Dorsetu. Takové je téma aktuální studie Rogera B. J. Bensona, působícího na University of Cambridge a Natural History Museum v Londýně. Do současné doby byl od bazálního tyrannosauroida rodu Stokesosaurus známý jediný druh, S. clevelandi Madsen, 1974. Tento relativně malý teropod - v dospělosti zřejmě nepřesahoval délku 4 metrů - byl nalezen ve formaci Morrison (člen Brushy Basin) a pochází rovněž ze spodního tithonu. Původní popis materiálu UUVP 2938 (sestávajícího z levého ilia) jako nového rodu a druhu byl v roce 1976 zpochybněn Galtonem, podle kterého se jedná o synonymum rodu Iliosuchus a byla vytvořena kombinace Iliosuchus clevelandi. Od jiných tyrannosauroidů stokesosaura odlišuje několik autapomorfických znaků na iliu.

Pokud jde o nový druh, jméno mu bylo uděleno na počest Petera Langhama, který fosilie dinosaura objevil již roku 1984. V roce 1992 byl získán pro sbírky Oxford University Museum of Natural History Philipem Powellem, kde ležel jako "nepopsaný teropod". Tak byl také zmiňován v některých studiích (např. Weishampel et al., 2004; Martill et al., 2006 a Naish & Martill, 2007). Fosilní materiál nalezený na ploše přibližně tří metrů čtverečních sestává z nekompletního postkraniálního skeletu dospělého jedince. Holotyp s označením OUMNH J.3311 sestává z jednoho cervikálního obratle, pěti dorzálních obratlů, kompletní křížové kosti, pěti kaudálních obratlů, čtyř izolovaných příčných výběžků obratle, kompletního pánevního pletence, obou femurů, obou tibií a fragmentu neidentifikovatelné kosti. Od druhu S. clevelandi se S. langhami liší především ve znacích ilia, ačkoli sestavit přesný výčet není možné - některé autapomorfie materiálu S. langhami jsou zjištěné z pozůstatků neznámých od druhu S. clevelandi. Zároveň spolu oba druhy sdílí několik charakteristických znaků pánevního pletence, které nejsou přítomny u žádného jiného tyrannosauroida.

Velikostní porovnání zástupců rodů Guanlong a S. langhami, zobrazující zároveň známý materiál z druhu S. langhami. Šedou barvou jsou vyznačeny chybějící části kostí. Pruh měřítka odpovídá 1 metru.

Jedna část studie se rovněž zabývá zajímavým tématem evoluce tělesné velikosti u tyrannosauroidů. Samotný S. langhami velikostí podstatně překonával všechny další známé jurské a spodnokřídové tyrannosauroidy. S hmotností 350 kg se ale na druhou stranu nepřibližoval pozdějším pokročilejším zástupcům tohoto kladu, tyrannosauridům, jejichž hmotnost se pohybovala v řádu tun - připomeňme si např. vrcholného predátora severoamerické svrchní křídy, slavný rod Tyrannosaurus, který mohl dosahovat délky i 13 m při hmotnosti blížící se 7 tunám. Objev nového druhu tak nijak nepopírá názor, podle kterého se tyrannosauridi vyvinuli z menších předků; který zformuloval Thomas Holtz roku 1994. Oproti tomu bude třeba přehodnotit domněnky o velikostní rozmanitosti raných tyrannosauroidů. Mimochodem, délku nového druhu stokesosaura odhadla studie velmi přesně: na 4,95 m při délce ilia 523 mm. Ve studii se pro porovnání nachází i tabulka s těmito parametry pro dva exempláře guanlonga, rod Dilong, rod Aviatyrannis, druh Stokesosaurus clevelandi a blíže neurčeného tyrannosauroida popsaného v práci Foster & Chure, 2000.

Autoři provedli i fylogenetickou analýzu, založenou na sadě dat ze studie Xu et al., 2006. Ta byla pozměněna podle dat studie Rauhut, 2003a; a rozšířena o čínské rody Dilong a Guanlong. Znaky druhu S. langhami použité pro analýzu byly získány osobním pozorováním nalezeného materiálu. Výsledkem analýzy bylo původně 365 904 možných schémat fylogeneze, po vyřazení taxonu Coelurus s nestabilní fylogenetickou pozicí a pozdější redukcí počtu stromů zbylo 38 808 stromů. Zjednodušenou verzi striktního konsensu těchto možných kladogramů a jeho sladění s geologickým časem představuje konečný kladogram, který můžete vidět pod tímto odstavcem. Je možno si zde všimnout unikátní pozice stokesosaura, který je po guanlongovi nejstarším tyrannosauroidem. To ale nemusí vypovídat nic o průběhu fylogeneze této skupiny. Tyrannosauroidi jsou skupina, u které jsou názory na fylogenezi velmi proměnlivé. Dokazuje to i fakt zmíněný ve studii - některé znaky přítomné u pokročilých tyrannosauridů, o kterých se předpokládalo, že vymezují Tyrannosauroidea proti jiným skupinám celurosaurů, ve skutečnosti bazálním tyrannosauroidům (Dilong, Guanlong, Eotyrannus) chybí. V závěru části věnované systematice Benson zdůrazňuje fakt, že morfologická diverzita tyrannosauroidů může podporovat i některé odvážné hypotézy o fylogenezi tohoto kladu - zmíněna je Senterova studie z roku 2007, podle které je původ kladu nutné hledat spíše u rodů Coelurus a Tanycolagreus než u bazálních kompsognatidů nebo maniraptorů.


V závěru studie, zabývajícím se paleobiogeografickými implikacemi nového druhu, je rovněž podpořena domněnka o propojení mezi Severní Amerikou a Evropou. Nasvědčuje tomu podobnost faun v severoamerické formaci Morrison, západoafrické formaci Tendaguru a dalších formací v Evropě, mezi které patří i anglická Kimmeridge Clay. Přinejmenším některé části Severní Ameriky a Evropy byly během svrchní jury propojeny, což ale neplatí o Africe. Na tomto kontinentu, který býval součástí Gondwany (nikoli Laurasie, jako v případě Evropy a Severní Ameriky), dosud nebyly pozůstatky tyrannosauroidů nalezeny. Domněnku podporují i nálezy tradičně "severoamerických" teropodů z rodů Allosaurus (Pérez-Moreno et al., 1999), Torvosaurus a Ceratosaurus (Antunes & Mateus, 2003) ve svrchní juře Portugalska. Přestože paleontolog Werner Janensch popsal roku 1925 materiál nalezený v tanzanijském Tendaguru jako patřící druhům Allosaurus tendaguruensis and Ceratosaurus roechlingi, podle studie Tykoski & Rowe, 2004 nejsou přítomny diagnostické znaky ceratosaura a u "allosaura" nebyly žádné v původní studii uvedeny. Na tomto místě by možná bylo užitečné odkázat na článek o tastavinsaurovi, který je napsán podle studie rovněž argumentující ve prospěch fyzického propojení Severní Ameriky a Evropy.


Zdroj (včetně obrázků):

Benson, 2008

Zdroj obrázku:

http://www.dinozaury.com/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=673&page=inline&id=740&catid=74&limitstart=0

Abstrakt studie:

Benson, R.B.J. (2008). "New information on Stokesosaurus, a tyrannosauroid (Dinosauria: Theropoda) from North America and the United Kingdom." Journal of Vertebrate Paleontology, 28(3):732-750. doi: 10.1671/0272-4634(2008)28[732:NIOSAT]2.0.CO;2.

A partial postcranial skeleton from the Late Jurassic (Tithonian) of Dorset, England represents a new species of the theropod dinosaur Stokesosaurus, Stokesosaurus langhami. S. langhami is a member of Tyrannosauroidea, showing a distinct median vertical ridge on the lateral surface of the ilium, a prominent shelf medial to the preacetabular notch, a pronounced ischial tubercle, and a tibia that is elongate relative to the femur. One of only two definitive Jurassic tyrannosauroids known from more than isolated elements, it is the largest Jurassic tyrannosauroid reported to date and provides additional evidence for the presence of relatively small- or medium-sized basal tyrannosauroids in Asia, North America, and Europe during the Late Jurassic. The occurrence of Stokesosaurus in the Tithonian of the UK and USA and
the absence of tyrannosauroids in contemporaneous west African faunas supports the hypothesis of a paleobiogeographic link during the Late Jurassic between North America and Europe, to the exclusion of Africa.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.