listopadu 09, 2008

Platnost Copeova pravidla pro druhohorní ptáky nepotvrzena

Další nová studie se zabývá vzrůstem tělesné velikosti druhohorních ptáků v průběhu evoluce a případnými doklady o Copeově pravidlu. Copeovo pravidlo - obvykle však vztahované pouze na nelétající živočichy - je zobecnění dlouhodobé makroevoluční tendence většiny živočichů zvětšovat v průběhu fylogeneze své tělesné rozměry. Jak ale v abstraktu studie poznamenávají její autoři, Richard Butler a Anjali Goswami, jak definice, tak i identifikace Copeova pravidla je kontroverzní a problematická. Aktuální studie (citaci lze najít dole v abstraktu) zabývající se evolucí tělesných rozměrů u druhohorních ptáků trend zvětšování rozměrů objevila, Butler a Goswami ale její výsledky přehodnocují a podle svých vlastních slov provedli novou analýzu, která by měla tento předpokládaný vzorec evoluce tělesných rozměrů ověřit. Analýza ukázala, že metoda použitá předchozí studií, která se nezakládala na fylogenetických postupech, nedokáže odlišit vnitro-kladové a mezi-kladové procesy. Rovněž statistická podpora jejich závěrů je velmi slabá. Analýza provedená Butlerem a Goswami ale začleňuje současné fylogenetické hypotézy a našla pouze málo přesvědčivé důkazy o platnosti Copeova pravidla pro druhohorní ptáky. Průzkum evoluce tělesných rozměrů nám v současnosti zřejmě nijak nemůže pomoct pochopit, proč ptáci přežili masivní vymírání na hranici křídy a terciéru.

Zdroj:

http://forum.wildprehistory.org/

Abstrakt studie:

Body size evolution in Mesozoic birds: little evidence for Cope's rule. 2008. R. BUTLER & A. GOSWAMI. Journal of Evolutionary Biology 21: 1673–1682.

Cope's rule, the tendency towards evolutionary increases in body size, is a long-standing macroevolutionary generalization that has the potential to provide insights into directionality in evolution; however, both the definition and identification of Cope's rule are controversial and problematic. A recent study [J. Evol. Biol. 21 (2008) 618] examined body size evolution in Mesozoic birds, and claimed to have identified evidence of Cope's rule occurring as a result of among-lineage species sorting. We here reassess the results of this study, and additionally carry out novel analyses testing for within-lineage patterns in body size evolution in Mesozoic birds. We demonstrate that the nonphylogenetic methods used by this previous study cannot distinguish between among- and within-lineage processes, and that statistical support for their results and conclusions is extremely weak. Our ancestor–descendant within-lineage analyses explicitly incorporate recent phylogenetic hypotheses and find little compelling evidence for Cope's rule. Cope's rule is not supported in Mesozoic birds by the available data, and body size evolution currently provides no insights into avian survivorship through the Cretaceous–Paleogene mass extinction.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.