listopadu 19, 2008

"Český" dinosaurus

Výročí, které je tématem tohoto článku, je sice pro paleontologii jako vědu naprosto bezvýznamné, ale vzhledem k jazyku, ve kterém je psán tento blog, si zřejmě zaslouží být zmíněno.

Pozůstatky iguanodontoida navíc byly objeveny už v březnu roku 2003, teprve 18. listopadu téhož roku ale byl objev oznámen a zmíněn v médiích. Proto lze právě toto datum použít jako "výroční". Nález sestával z izolovaného levého kompletního femuru (kosti stehenní), dlouhého asi 40 centimetrů, a fragmentů dalších blíže neurčených kostí - snad se jednalo o pánev nebo žebra. K nálezu došlo u jednoho z pískovcových lomů na Kutnohorsku, poblíž obce Mezholezy (přesné místo je utajeno kvůli případným sběratelům). Fosilie pocházejí z období svrchní křídy, ze stupně cenoman (před 100 - 94 miliony let). Dinosaurus, kterému nalezený materiál patřil, měřil na délku asi 3,5 - 5 metrů, vážil kolem 500 kilogramů a na výšku měřil 1,5 - 3 metry. Jeho relativně malé rozměry (Iguanodon bernissartensis mohl dosáhnout délky snad až 13 metrů a hmotnosti nejméně šestkrát větší) mohou být způsobeny omezenými potravními zdroji v jeho přirozeném prostředí (jednalo se o malé ostrovy oddělené mělkým mořem), na které se větší formy iguanodontoidů postupně adaptovaly snížením svých tělesných rozměrů a potravních nároků. První fosilie dinosaura na území ČR objevil lékař a amatérský sběratel fosilií Michal Moučka. Materiál je samozřejmě příliš nekompletní na to, aby šlo určit, o jaký druh se konkrétně jedná; a zcela nedostatečný k případnému popisu nového rodu nebo druhu. To platí až do současnosti, i přesto, že několik nálezů přibylo - fragmenty prstních článků v roce 2004 a další fosilie 14. května 2005, obojí ze stejné lokality. Je zde i možnost, že zmíněný dinosaurus nežil na území dnešní ČR - stopy po zubech (nejméně tří) žraloků na prvním nálezu dokazují, že mršina byla unášena proudem v průlivech mezi ostrovy tvořícími dnešní střední Evropu. Tuto domněnku podporuje i absence kompletnějšího materiálu.

Zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_dinosaurus
http://www.national-geographic.cz/archeologie-a-historie/prvni-cesky-dinosaurus-346/
http://forum.wildprehistory.org/viewtopic.php?t=1205

Studie, ve které je "český" dinosaurus popsán, se v angličtině objevila v žurnálu Acta Paleontologica Polonica (uvedený odkaz vede ke kompletní studii).

Abstrakt studie:

Oldřich Fejfar, Martin Košťák, Jiří Kvaček, Martin Mazuch, and Michal Moučka. 2005. First Cenomanian dinosaur from Central Europe (Czech Republic). APP 50(2): 295-300.

We describe the first dinosaur skeletal remains found in the Czech Republic, consisting of one complete femur and inde-terminable bone fragments. They were recovered from the upper Cenomanian near-shore marine sediments deposited on the slopes of an ancient archipelago, several kilometres north of the larger Rhenish-Bohemian Island that was situated in what is now the middle of Europe. Sediments yielding dinosaur remains are of late Cenomanian age, Inoceramus pictus–I. pictus bohemicus inoceramid zone of the local lithostratigraphic unit, the Peruc-Korycany Formation. These are the first uncontested dinosaurian fossils reported from this formation and also the first Cenomanian dinosaur record in Central Europe. They document a small ornithopod belonging to an iguanodontid species comparable with similar Late Cretaceous European forms. The herbivorous dinosaur lived among a vegetation transitional between salt marsh flora, with abundant halophytic conifer Frenelopsis alata; and an alluvial plain assemblage dominated by lauroid angiosperms.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.