září 30, 2008

Aerosteon riocoloradensis - nový teropod z Argentiny se vzdušnými vaky

Aerosteon riocoloradensis, nový rod a druh teropoda byl popsán z Cañadon Amarillo (sever oblasti Cerro Colorado, poblíž jižní hranice provincie Mendoza, Argentina). Autory popisu jsou paleontologové Paul Sereno, Ricardo Martinez, Jeffrey Wilson, David Varicchio, Oscar Alcober a Hans Larsson. Pozůstatky s označením MCNA-PV-3137-3139 jsou staré asi 84 milionů let, pocházejí tedy z období svrchní křídy (přesněji ze stupně santon). Fosilie byly nalezeny již roku 1996 asi 1 kilometr od řeky Rio Colorado, podle které Aerosteon dostal své druhové jméno. Mezi samotným objevem a publikací studie tedy uplynula značně dlouhá doba.

Aerosteon se tvarem těla příliš nelišil od jiných velkých teropodů, byl 9 až 10 metrů dlouhý a hmotností srovnatelný se slonem. Reprezentuje dosud nezaznamenanou linii velkých jihoamerických teropodů - pravděpodobně se jedná o samostatnou vývojovou větev bazálních tetanur, která mohla být propojena s evoluční radiací skupiny Allosauroidea v období jury. V systematické hierarchii obsažené ve studii je pak Aerosteon umístěn přímo pod klad Allosauroidea. Sereno a jeho kolegové nicméně ve své práci uvádějí, že jejich cílem není zjištění aerosteonovy přesné fylogenetické pozice. Kosti "nového" dinosaura jsou značně pneumatizované, s rozsáhlými dutými prostory uvnitř. Během života zvířete tyto prostory byly pravděpodobně vyplněny vzdušnými vaky, které pomáhaly plícím živočicha s dýcháním a snad i s udržením rovnováhy na dvou nohách, případně jako termoregulační mechanismus k ochlazování těla. Stejný (a velmi efektivní) způsob respirace mají i dnes žijící dinosauři, ptáci. Fakt, že velký stupeň pneumatizace vykazuje i vývojově poměrně primitivní teropod jako Aerosteon, může být pro paleontology významnou nápovědou k rozřešení otázky, které aspekty ptačí (resp. dinosauří) respirace se vyvinuly nejdříve. Sami autoři navrhují čtyřfázový model evoluce vzdušných vaků, přičemž první krok - zdokonalení prvotních vzdušných vaků podél cervikálních obratlů u bazálních teropodů - měl proběhnout již na počátku svrchního triasu. Nalezený materiál zahrnuje ilium, pubis, furkulu (klíční kost přeměněnou do jakési "vidlice"), břišní (abdominální) žebra, zuby, obratle (krční, hřbetní i ocasní) a některé kosti lebky. Rodové jméno Aerosteon je složeninou z řeckých slov aeros a osteon a znamená tedy "dutá kost".


Předpokládaný vzhled aerosteona s vyznačeným umístěním nalezených fosilií.

Orientační kladogram s vyznačenou předpokládanou pozicí aerosteona.

Zdroj (včetně obrázků):

Sereno et al., 2008

Abstrakt studie:

Sereno, P. C., Martinez, R. N., Wilson, J. A., Varricchio, D. J., Alcober, O. A., Larsson, H. C. E., 2008. Evidence for Avian Intrathoracic Air Sacs in a New Predatory Dinosaur from Argentina PLoS ONE 3(9): e3303. doi10.1371/journal.pone.0003303.

We describe a new predatory dinosaur from Upper Cretaceous rocks in Argentina, Aerosteon riocoloradensis gen. et sp. nov., that exhibits extreme pneumatization of skeletal bone, including pneumatic hollowing of the furcula and ilium. In living birds, these two bones are pneumatized by diverticulae of air sacs (clavicular, abdominal) that are involved in pulmonary ventilation. We also describe several pneumatized gastralia (“stomach ribs”), which suggest that diverticulae of the air sac system were present in surface tissues of the thorax.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.