října 12, 2008

Neptačí dinosauři se zdokumentovaným peřím slaví 12. výročí

V pátek dne 10. října 2008 uplynulo 12 let od oznámení objevu prvního neptačího dinosaura, který byl prokazatelně opeřen - rodu Sinosauropteryx. "Čínské ještěří křídlo", jak zní překlad rodového jména, byl asi metr dlouhý kompsognatid ze spodní křídy severovýchodní čínské provincie Liaoning. Výjimečným se však stal díky vláknitým otiskům kolem samotných fosilizovaných kostí - pozůstatkům jakéhosi proto-peří.

Až do dnešní doby je Sinosauropteryx jedním z vývojově nejprimitivnějších dinosaurů, u kterých je jednoznačně potvrzena existence pernatého integumentu. I ten je velmi primitivní a aerodynamické nepravidelné letky moderních ptáků příliš nepřipomíná - což vedlo některé paleontology i k alternativním a konzervativnějším interpretacím nálezu. Podle studie Theagartena Lingham-Soliara, Alana Feducciii a Xiaolina Wanga z roku 2007 jsou sinosauropterygova "protopera" pouze kolagenovými strukturálními vlákny kůže. Jedním z argumentů mimojiné byla právě absence rozvětvené struktury pera u tělesného pokryvu dinosaura. Závěry této práce ale byly přesvědčivě vyvráceny - v současnosti (12.10.2008) je známo již 20 rodů neptačích dinosaurů se zdokumentovanou přítomností peří, ale ani jeden sauropsid s obdobně zachovalými kolagenovými vlákny kůže. Konkrétní číslo kolísá s tím, jaký způsob analýzy se považuje za skutečně průkazný a také s konkrétním pohledem na fylogenezi teropodů. Klad Alvarezsauridae je totiž někdy řazen mezi "ptačí dinosaury" z kladu Avialae; nové fylogenetické analýzy také mohou zahýbat se vztahem kladu Avialae a skupiny, kterou jsme zvyklí nazývat ptáci. V každém případě v tom Sinosauropteryx "není sám", což byl jeden z hlavních Lingham-Soliarových argumentů. Ačkoli Sinosauropteryx není tak docela prvním neptačím opeřencem - jakési štětiny byly zaznamenány na loketní kosti rodu Avimimus (klad Oviraptorosauria) již roku 1987 - znamenal objev tohoto rodu pro dinosauří paleontologii skutečný převrat. Myšlenka, že peří se vyvinulo ještě před ptáky a zřejmě i před získáním schopnosti letu, už dnes prakticky není zpochybňována (výjimkou potvrzující pravidlo je již zmíněný Alan Feduccia). Paleontologové se sice přesně neshodují (viz článek o "epidexipterygovi" zde), jaký byl prvotní účel tohoto tělesného pokryvu, v každém případě se jak k termoregulaci, tak zlepšení pohybových schopností živočicha hodilo více než k letu.

Nález sinosauropteryga lze také vnímat jako další článek do řetězce, který změnil obecné povědomí o dinosaurech, a který začal již na přelomu šedesátých a sedmdesátých let po nálezu deinonycha. Vše ale dospělo ještě dál: opeřený mohl být (přinejmenším v juvenilním stadiu) i slavný Tyrannosaurus, což by změnilo i relativně nový náhled na dinosaury, zpopularizovaný Jurským parkem. Fosilie zachovalé tak dokonale, aby bylo možno poznat otisky peří, jsou vzácné (vhodné podmínky existují např. v určitých oblastech Číny, odkud také pochází drtivá většina fosilií neptačích opeřenců). Evidence je tak příliš nedostatečná, aby bylo možno určit rozšířenost opeření u neptačích dinosaurů; přesto je celkem pravděpodobné, že tento typ integumentu byl společný všem zástupcům kladu Coelurosauria, a existují i určité indicie (viz materiál AC 1/7), že se mohl vyskytovat i u vývojově daleko primitivnějších teropodů a být tak snad synapomorfií pro celou skupinu Neotheropoda.


Zdroje:

http://forum.wildprehistory.org/viewtopic.php?t=1800
http://en.wikipedia.org/wiki/Sinosauropteryx
http://en.wikipedia.org/wiki/Feathered_dinosaurs
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/06/070601-dino-feathers.html
http://dml.cmnh.org/2007May/msg00358.html

Zdroj obrázku:

http://www.prehistoria.piwko.pl/Obrazki/sinosauropteryx2.jpg

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.