října 28, 2008

Největší počet validních druhů jednoho rodu

Další poněkud pochybný rekord, ke kterému by šlo vznést námitky. Způsob klasifikace organismů, upřednostňovaný zde na blogu - kladistika - pojem rod nezná. Kladistický přístup rozlišuje pouze druh a klad; klady přitom nemají pevně definované hierarchické postavení (narozdíl od linnéovského řádu, čeledě, podčeledě apod.). Rod je ovšem jakýmsi přežitkem z rank-based code, stejně umělý jako čeleď apod. Jeho používání přetrvává především z praktických důvodů.

Rodem neptačího dinosaura s největším počtem validních druhů je bezkonkurenčně Psittacosaurus. Tento "papouščí ještěr" žil ve spodní křídě na území dnešní Asie a patří mezi nejprimitivnější známé ceratopy (bývá pokládán za sesterský taxon k Neoceratopia). Rozměry tohoto rodu je těžké uvést právě kvůli podstatným velikostním variacím mezi jednotlivými druhy; typový (a nejlépe známý) druh P. mongoliensis měřil asi 2 metry na délku a vážil okolo 20 kg. Nejmenší známý druh P. ordosensis byl o 30 % menší; existovaly ale i větší druhy: P. lujiatunensis a P. sibiricus.

Zde je seznam validních druhů rodu Psittacosaurus včetně místa výskytu, autorů a data popisu:

P. mongoliensis (typový) Osborn, 1923 - Mongolsko, severní Čína
P. sinensis Young, 1958 - severovýchodní Čína
P. meileyingensis Sereno et al., 1988 - severostřední Čína
P. xinjiangensis Sereno & Zhao, 1988 - severozápadní Čína
P. neimongoliensis Russell & Zhao, 1996 - severostřední Čína
P. ordosensis Russell & Zhao, 1996 - severostřední Čína
P. mazongshanensis Xu, 1997 - severozápadní Čína
P. sibiricus Leshchinskiy et al., 2000 - Rusko (jižní Sibiř)
P. lujiatunensis Zhou et al., 2006 - severovýchodní Čína
P. major Sereno et al., 2007 - severovýchodní Čína

Dalším možným druhem psittakosaura je:

P. sattayaraki Buffetaut & Suteethorn, 1992 - Thajsko

Celkový počet druhů řazených do rodu Psittacosaurus kolísá mezi devíti a jedenácti. Rozlišovány bývají především na základě odlišných tělesných rozměrů a specifických znaků na kraniálním i postkraniálním skeletu. Narozdíl od mnoha jiných, často monotypických dinosauřích rodů (= zahrnující jen jeden druh) známých podle jediné fosilizované kostry, je od psittakosaura známo přibližně 400 koster, které byly podrobně analyzovány. Z tohoto množství bylo 75 exemplářů zařazeno do typového druhu P. mongoliensis.

* nejedná se o druh P. lujiatunensis ani P. major

Jak bylo řečeno již na začátku článku, rod není fundamentální jednotkou, ale jen kladem - a podobně jako u každého jiného kladu mu může být sestaven kladogram. Kladogram na obrázku je výsledkem zřejmě nejpodrobnější analýzy kladu Psittacosaurus a byl publikován ve studii Averianov et al., 2006. Jejich analýza rovněž nasvědčuje tomu, že P. lujiatunensis je bazální ostatním druhům, čemuž ostatně nasvědčuje i jeho nejranější výskyt ve fosilním záznamu. Příbuzenské vztahy mezi jednotlivými druhy psittakosaura ale nebyly plně prozkoumány a v této oblasti neexistuje obecný konsensus.

Ještě větší počet druhů jednoho rodu byl popsán např. u rodu Triceratops. V tomto případě ale postupem času paleontologové došli k závěru, že rozdíly v kraniální anatomii mezi jednotlivými druhy jsou způsobeny spíše sexuálním dimorfizmem, různým ontogenetickým stadiem nalezených exemplářů nebo vnitrodruhovými variacemi. Podrobný popis této redukce, jejímž výsledkem jsou dva validní druhy, lze najít v popisu rodu Triceratops z 19. října tohoto roku. Celkový počet popsaných druhů ale původně výrazně překračoval číslo 10 - konkrétní počet závisí na tom, jestli započítáme i nomina dubia, Forsterův druh T. sternbergii se statutem nomen manuscriptum a Howgateovo lapsus calami T. hossidus.

Rekonstrukce a srovnání hlav různých druhů psittakosaura během života zvířete. Kresba má jednotné měřítko, které umožňuje i velikostní srovnání jednotlivých druhů.

Zdroj (včetně obrázků):

http://en.wikipedia.org/wiki/Psittacosaurus

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.