září 29, 2008

Prvních 50 milionů let dinosauří evoluce

Evoluční radiace dinosaurů ve svrchním triasu a spodní juře je jedním nejvýznamnějších momentů v historii Země, píšou v abstraktu své nové studie její autoři S. Brusatte, M. Benton, M. Ruta a G. Lloyd. Zároveň však kritizují zaměření předchozích studií na toto téma a zdůrazňují úlohu makroevolučního náhledu, tedy zaměření na evoluční procesy probíhající nad úrovní druhu. Autoři ve studii propočítali morfologickou disparitu (tedy různorodost tělních typů) dinosaurů během svrchního triasu a spodní jury a prezentovali nový způsob měření taxonomické diverzity (počtu druhů). Archosauři ze skupiny Crurotarsi, hlavní dinosauří konkurenti vykazovali během triasu výrazně větší disparitu než sami dinosauři, ale na rozhraní triasu a jury vymřeli. Otázkou, proč se tak stalo, se zabývala minulá studie tohoto autorského kolektivu, o které jsem 19. září psal zde. I po této události však disparita dinosaurů vzrůstala pouze mírně a nepříliš výrazně, což se neslučuje s obecným názorem, podle kterého dinosauři v období spodní jury rychle obsadili prostor uvolněný po jiných archosaurech. Místo toho zřejmě dinosauři svůj hlavní skok v disparitě prodělali už v triasu, konkrétně před 228 - 204 miliony let )stupně karn a nor). Oproti tomu druhová rozmanitost dinosaurů ve spodní juře trvale vzrůstala a tato diverzifikace pravděpodobně byla klíčovou epizodou v dinosauří evoluci. V závěru abstraktu autoři dodávají, že celkový makroevoluční vzor prvních 50 milionů let dinosauří evoluce je komplexnější, než jsme se dříve domnívali.

Zdroj:

http://forum.wildprehistory.org/

Abstrakt studie:

Brusatte, S.L., Benton, M.J., Ruta, M., and Lloyd, G.T. 2008. The first 50 Myr of dinosaur evolution: macroevolutionary pattern and morphological disparity. Biology Letters. doi: 10.1098/rsbl.2008.0441.

The evolutionary radiation of dinosaurs in the Late Triassic and Early Jurassic was a pivotal event in the Earth's history but is poorly understood, as previous studies have focused on vague driving mechanisms and have not untangled different macroevolutionary components (origination, diversity, abundance and disparity). We calculate the morphological disparity (morphospace occupation) of dinosaurs throughout the Late Triassic and Early Jurassic and present new measures of taxonomic diversity. Crurotarsan archosaurs, the primary dinosaur ‘competitors’, were significantly more disparate than dinosaurs throughout the Triassic, but underwent a devastating extinction at the Triassic–Jurassic boundary. However, dinosaur disparity showed only a slight non-significant increase after this event, arguing against the hypothesis of ecological release-driven morphospace expansion in the Early Jurassic. Instead, the main jump in dinosaur disparity occurred between the Carnian and Norian stages of the Triassic. Conversely, dinosaur diversity shows a steady increase over this time, and measures of diversification and faunal abundance indicate that the Early Jurassic was a key episode in dinosaur evolution. Thus, different aspects of the dinosaur radiation (diversity, disparity and abundance) were decoupled, and the overall macroevolutionary pattern of the first 50Myr of dinosaur evolution is more complex than often considered.

Poznámka: aby se dala tato celkem zajímavá zpráva dohledat i jinde než v kategorii Dinosauři - aktuality, která se brzy stane nepřehlednou, vytvářím nový štítek - Evoluce dinosaurů - kterým opatřím ještě zprávu o minulé Brusatteově studii.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.