září 06, 2008

[popis] Antarctosaurus

Antarctosaurus

Klasifikace
Sauropodomorpha
Sauropoda
Eusauropoda
Neosauropoda
Macronaria
Camarasauromorpha
Titanosauriformes
Somphospondyli
Titanosauria
Lithostrotia
Antarctosauridae

Období
svrchní křída (santon, kampán)
87 - 80 Ma

Délka
podle druhu:
A. wichmannianus - 18 m?
A. giganteus - ?30 - ?40 m

Hmotnost
podle druhu:
A. wichmannianus - 34 tun?
A. giganteus - ?69 tun

Druhy
A. wichmannianus von Huene, 1929?
A. giganteus von Huene, 1929 [podle Upchurch et al., 2004 nomen dubium]
"A." jaxartensis Riabinin, 1939 [podle Upchurch et al., 2004 nomen dubium]
"A." brasiliensis Arid & Vizzotto, 1971 [podle Upchurch et al., 2004 nomen dubium]

Synonyma rodu
/

Informace
Antarctosaurus je značně problematický rod, popsaný slavným německým paleontologem Friedrichem von Huenem v roce 1929. Ten popsal tři jeho druhy: A. wichmannianus (typový druh) , A. giganteus a A. septentrionalis, přičemž poslední z nich byl v roce 1995 přeřazen do rodu Jainosaurus. Jméno "Antarctosaurus" znamená jižní ještěr (nikoli "ještěr z Antarktidy" - byl nalezen v Argentině).

Žádný z druhů rodu Antarctosaurus neznáme podle kompletní fosilizované kostry, přitom druh A. giganteus - pokud skutečně náleží k danému rodu, což bylo zpochybněno studií Upchurch et al. z roku 2004, která i jeho jméno uznala za pochybné, tedy jako nomen dubium - by mohl být největším dinosaurem a terestrickým živočichem vůbec. Známe z něj kost stydkou (pubis) a dvě kosti stehenní (femury), z nichž jeden s délkou 2,35 m (pro srovnání, femur brachiosaura měří 2,1 m) ukazuje na živočicha dlouhého až 40 m, tedy delšího než Argentinosaurus. I studie Mazzetta et al., 2004 udává skutečně obří rozměry - mimojiné hmotnost 69 tun - a druh A. giganteus staví hned za argentinosaura (se 73 tunami). Ačkoli přesné taxonomické zařazení tohoto druhu zůstává otázkou, beze sporu se jedná o zástupce linie titanosaurů.

Materiál typového druhu A. wichmannianus tvoří částečná kostra včetně mozkovny, čelisti, většiny z kostí končetin vč. pravého humeru (pažní kosti), fragmenty žeber a dalších kostí. Holotyp má označení M.A.C.N 6.804 a byl nalezen ve formaci Rio Colorado v pre-maastrichtské vrstvě; blízko Río Negro ve stejnojmenné provincii. Některé kosti pod tento druh zahrnované ovšem zřejmě patří různým živočichům, čelisti by např. mohly patřit rebbachisauridovi podobnému rodu Nigersaurus. Antarctosaurus byl také považován za chiméru složenou z materiálu diplodokida a titanosaura nebo bazálního diplodokida, ale tyto domněnky vyvrátil nález rodu Bonitasaura. Ačkoli je z rodu Antarctosaurus odvozen i samostatný taxon "Antarctosauridae", pravděpodobně se jedná o zástupce kladu Nemegtosauridae, případně i kladu Nemegtosaurinae. Délka tohoto druhu se většinou odhaduje na 34 tun, to by znamenalo velmi masivní tělesnou stavbu. Je možné, že A. wichmannianus měl kostěný krunýř stejně jako jeho příbuzní z kladu Lithostrotia. Tento druh žil před 83 - 80 miliony lety v raném kampánu.

"Antarctosaurus" jaxartensis je známý podle jediného femuru, nalezeného v Kazachstánu a pocházejícího z turonu nebo santonu, tedy svrchní křídy. Jako nový druh antarctosaura ho popsal sovětský paleontolog Riabinin roku 1939, toto pojmenování je však nomen dubium; s jihoamerickým antarctosaurem není příbuzný.

"Antarctosaurus" brasiliensis je popsán podle fragmentů pletence ramenního a obratle z Kampánu až Maastrichtu v oblasti brazilského Sao Paula. Podle studie Upchurch et al., 2004 se stejně jako u předchozího druhu jedná o nomen dubium.

RekonstrukceZdroje:

http://en.wikipedia.org/wiki/Antarctosaurus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Antarctosaurus_giganteus
http://www.answers.com/topic/antarctosaurus
http://www.answers.com/topic/bonitasaura
http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5968&Itemid=67

Zdroj obrázku:

http://www.sinodino.com/data/uploadfile/200608/20060827222319724.jpg

Vítám jakékoli upozornění na chyby v tomto popisu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.