září 06, 2008

Hadrosauří strategie přežití - rychlý růst

Hadrosauři, skupina, ketrá je známá také pod názvem "kachnozobí dinosauři", rostli třikrát až pětkrát rychleji než teropodi, jejich lovci. Jednalo se tak o výhodu, která těmto bipedním býložravcům ve dávala převahu ve velikosti nad stejně starým predátorem. Studie publikovaná online ve Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, jejímiž autory jsou postgraduální student Drew Lee z Koleje Osteopatické Medicíny v Univerzité Ohio a Lisa Noelle Cooper z Kent State University, komparuje růstová data ornitopoda hypacrosaura s třemi predátory: tyrannosauridním albertosaurem, jeho větším příbuzným tyrannosaurem a s malým mrštným troodonem. Výzkum ukazuje, že zatímco hypacrosaurovi trvalo dosažení dospělosti 10 - 12 let, Tyrannosaurus dosáhl téhož až ve 20 - 30 letech. Když Hypacrosaurus dosáhl plné tělesné velikosti, Tyrannosaurus byl stále dvakrát menší než dospělý jedinec. Velký rozdíl, který pochopitelně nahrával hypacrosaurovi. Hypacrosaurus také dříve dosahoval pohlavní dospělosti, a to už ve dvou nebo třech letech. Zajímavý je fakt, že sexuální dospělost věkem o mnoho let předcházela dosažení maximální délky.

Zjištění jsou založena na počítání a měření růstových kroužků z příčného řezu dlouhých kostí hadrosaura, z nichž každý odpovídá jednomu roku - podobně, jako letokruhy u stromů. O rychlém růstu také svědčí velké prostory uvnitř kosti, kterými proudila krev. Hypacrosaurus bezesporu patřil mezi tyrannosaurovu kořist, a to nejsnáze napadnutelnou. Lee tohoto živočicha popisuje jako "gazelu Thomsonovu pozdní křídy". O tom, nakolik rozšířená byla taková strategie přežití i mezi dalšími býložravci z řad dinosaurů by mohla napovědět analýza kostí dalších rodů, jako Apatosaurus nebo Stegosaurus, v jejíž provedení Lee doufá. Na závěr je třeba říci, že zmíněná tvrzení nejsou nijak překvapivá, podobné závěry paleontologové vyvodili z růstových sérií mláďat rodu Maiasaura nalezených v Montaně."Jsme šokováni, jak rychle rostli", říká Lisa N. Cooper o hadrosaurech. Obrázek znázorňuje jasnou velikostní převahu hypacrosaura nad stejně starým tyrannosaurem. A lovit větší zvíře je pochopitelně nebezpečné...

Zdroj:

http://news.research.ohiou.edu/news/index.php?page=126&item=501

Zdroj obrázku:

http://news.nationalgeographic.com/news/2008/08/080806-duck-billed-growth.html

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.