září 09, 2008

[popis] Ankylosaurus

Ankylosaurus

Klasifikace
Ornithischia
Heterodontosauriformes
Genasauria
Thyreophora
Eurypoda
Ankylosauria
Ankylosauridae
Ankylosaurinae

Období
svrchní křída (maastricht)
68 - 65,5 Ma

Velikost
délka 6,25 - 10,7 m
výška 1,7 - 3 m

Hmotnost
6 - 12 tun

Výskyt
Hell Creek Formation, Montana, USA
Lance Formation, Wyoming, USA
Scollard Formation, Alberta, Kanada

Druhy
A. magniventris Brown, 1908

Synonyma rodu
/

Informace
Ankylosaurus je rod ankylosauridního dinosaura zahrnující jediný druh, A. magniventris. Fosílie ankylosaura jsou známý z formací severozápadní Ameriky datovaných na poslední období svrchní křídy, předcházející přelomu K/T. Ačkoli Ankylosaurus není znám podle kompletní kostry a někteří jiní zástupci kladu Ankylosauria jsou reprezentování kompletnějším materiálem, stal se prototypem "obrněného dinosaura". Spolu s dalšími ankylosauridy sdílí typické znaky jako "pancíř" z osteodermů a kostěný palcát na ocase.

Ankylosaurova délka bývá odhadována až na hodnoty blízké jedenácti metrům (např. Vickaryous et al., 2004). Biomechanický limit pro živočicha s touto tělesnou stavbou je blízký dvanácti metrům. Jiné rekonstrukce ukazují na podstatně menšího živočicha, spodní odhad je 6,25 m délky. Pak by byl Ankylosaurus asi 1,5 m široký a 1,7 m vysoký. Stejně jako jiní tyreoforové byl Ankylosaurus kvadrupední, zadní nohy měl delší než přední. Přestože daná část kostry se nezachovala, na základě srovnání s jinými ankylosauridy se soudí, že měl na každé noze pět prstů. Lebka měla trojúhelníkovitý tvar a byla širší než delší. Největší nalezená lebka měří 75 cm na délku a 77 cm na šířku. Stejně jako všichni ptakopánví dinosauři byl i Ankylosaurus herbivorní. V čelistech měl malé zuby ve tvaru listu, které jsou výrazně odlišné od baterií zubů u hadrosauridů. To svědčí o tom, že Ankylosaurus ke zpracovávání potravy téměř nevyužíval žvýkání. Kosti lebky a i v jiných částech těla jsou srostlé, pravděpodobně pro zvýšení jejich odolnosti. Nejtypičtějším znakem ankylosaura je určitě jeho "brnění", sestávající z kostěných výčnělků a plátů vrostlých do kůže - osteodermů. Osteodermy v dnešní přírodě najdeme např. u archosauřích příbuzných dinosaurů, krokodýlů. Kost byla pravděpodobně pokryta tuhou vrstvou keratinu. Osteodermy tvořily rovné pásy táhnoucí se přes krk, hřbet a ocas zvířete; byly sežazeny od malých okrouhlých výčnělků po široké ploché pláty. Mezery mezi těmito velkými pláty chránilo mnoho menších osteodermů. Menší pláty také mohly chránit končetiny a ocas. Narozdíl od příbuzného rodu Edmontonia z kladu Nodosauridae, Ankylosaurus na okrajích krunýře postrádal mohutné bodce. Trojúhelníkovité, do stran směřující bodce se nacházely pouze podél obou stran ocasu. Vršek hlavy chránily malé okrouhlé pláty a její strany zase čtyři masivní rohy pyramidálního tvaru. Stejně tak ocasní kyj ankylosaura sestával z několika velkých osteodermů srostlých s posledními kaudálními obratly. Kyj byl nesen sedmi posledními obratly, které byly vzájemně zaklíněné do sebe a spolu se silnými, částečně zkostnatělými šlachami připojenými k těmto obratlům vytvářely z konce ocasu nepříliš ohebný útvar podobný tyči, díyk čemuž s ním mohl živočich lépe švihnout. Zřejmě se jednalo o účinnou defenzivní zbraň schopnou vyvinout dostatečně silný úder, aby zlámala kosti útočníka. Existovala také hypotéza, že útvar na konci ocasu mohl sloužit jako návnada místo hlavy, dnes ale tato domněnka není přijímana.

V místě dnešní geologické formace Hell Creek, kde byl nalezen typový exemplář ankylosaura, se v období svrchní křídy rozkládalo území se subtropickým podnebím, kde se dařilo mnoha druhům rostlin, včetně angiosperm (kvetoucích rostlin), jehličnanů, kapradin a cykasů. Mělké moře rozdělovalo dnešní Severní Ameriku na dva velké ostrovy. Zde ankylosaurus žil spolu s dravým tyrannosaurem, neobyčejně hojně se vyskytujícím (alespoň ve fosilním záznamu) triceratopem a dalšími dinosaury. Tyto rody se také dožily konečného vymření neptačích dinosaurů na konci období křídy, před 65,5 miliony let. Zajímavé je, že ve stejných místech a ve stejném období žil další ankylosaurian, již zmíněná Edmontonia. Pravděpodobně si ale s ankylosaurem nekonkurovali. Ankylosaurus se širokou tlamou zřejmě nebyl úzce specializovaný na nějaký typ potravy, ačkoli mu možná vyhovovaly spíše výše položené regiony dál od mořského břehu. Oproti tomu Edmontonia s úzkou tlamou byla zřejmě více potravně specializována a vyhovovaly jí nižší polohy blíže mořskému břehu.

Ankylosaurus byl popsán roku 1908 známým paleontologem Barnum Brownem, který mimojiné nalezl první fosilie prokazatelně patřící známému tyrannosaurovi. Rodové jméno je odvozeno z řečtiny a znamená "tuhý ještěr", Brown přitom použil toto jméno ve stejném významu jako lékařský termín ankylosis, označující ztuhlost zapříčiněnou srůstem kostí v lebce i v těle. Typovým (a jediným validním) druhem je A. magniventris. Druhové jméno odkazuje na široké tělo zvířete a je složeno z řeckých pojmů "magnus" ("velký") a "venter" ("břicho"). Tým vedený Brownem našel typový exemplář druhu A. magniventris roku 1906 ve formaci Hell Creek. Holotyp s označením AMNH 5895 sestává z horní části lebky, obratlů, žeber a částí krunýře. Paratyp AMNH 5214 z kanadské Scollard Formation zahrnoval krunýř, žebra, kosti končetin, kompletní lebku a poprvé také ocasní kyj. Další paratyp s označením NMC 8880 nalezený v Albertě roku 1947 slavným C. M. Sternbergem zahrnoval i dosud největší lebku tohoto zvířete (její rozměry jsou zmíněny v druhém odstavci).

Ankylosaurus je jedním z nejznámějších dinosaurů. Jako prototyp "obrněného dinosaura" se vyskytuje ve videohrách, animovaném televizním pořadu Extreme Dinosaurs z roku 1908 apod. Vyskytuje se rovněž ve filmové trilogii Dinotopia, natočené podle knižní předlohy Jamese Gurneyho, kde je ovšem nazýván nesprávným jménem. Vyskytl se také v několika televizních dokumentárních minisériích jako Walking with Dinosaurs (BBC, 1999) a The Truth About Killer Dinosaurs (BBC, 2005).

Rekonstrukce


a z různých úhlů:


Zdroje:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ankylosaurus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ankylosaurus
http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5974&Itemid=67
Dinosaurs and Prehistoric Life - Hazel Richardson (2003)
http://www.dinosaurier-web.de/

Zdroje obrázků:

http://dinozaury.wartowiedziec.pl/fckfiles/Image/Ankylosaurus1.jpg
https://scientists.dmns.org/sites/kencarpenter/Armored%20Dinosaurs/Ankylosaurus.jpg

Můžete si prohlédnout alternativní verzi popisu tohoto dinosaura vypracovanou Jiřím Meixnerem, která je dostupná zde na Českém paleontologickém fóru.

Vítám jakékoli upozornění na chyby v tomto popisu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.