září 12, 2008

Nová zjištění o otiscích kůže gigantspinosaura

Poměrně unikátní fosilie - otisk kůže - druhu Gigantspinosaurus sichuanensis byla nalezena ve svrchnojurské Shangshaximiao Formation (Zigong, Sichuan, Čína). Fosilie jasně ukazuje jakési "šupinky" na povrchu levého ramene (nejednalo se však o překrývající se šupiny podobné dnešním šupinatým plazům). Většina těchto "šupinek" je pětiúhelníkovitá, jen několik jich je čtyřstranných nebo šestiúhelníkovitých. Jejich maximální poloměr se pohybuje v rozsahu 5,7 až 9,2 mm. Mezi malými "šupinkami" jsou rozptýlené podstatně větší šestiúhelníkovité nebo pětiúhelníkovité útvary, které obklopuje 13 - 14 menších "šupinek". Povrch těchto útvarů je hrbolatý, s vláknitými hřebínky. Díky těmto hřebínkům se možná mohly "šupinky" třpytit odraženým světlem. Vzhledem k rozložení "šupinek" se autoři domnívají, že nalezené otisky pochází z lokte, horní části přední končetiny a postranní oblasti těla. Popis byl zveřejněn 14. srpna.


Zdroj:

http://dinosauria.ucoz.com/news/2008-08-14-55

Zdroj obrázku:

http://www.xinglida.net/indexe.htm

Abstrakt studie:

Xing L. D., Peng G. Z., Shu C. K. Stegosaurian skin impressions from the Upper Jurassic Shangshaximiao Formation, Zigong, Sichuan, China: A new observation. Geological Bulletin of China, 2008,27(7):1049-1053.

Describes a skin impression fossil of Gigantspinosaurus sichuanensis from Shangshaximiao Formation, Upper Jurassic discovered in Zigong Sichuan. The skill fossil is preserved on the dorsal face of the left shoulder. The lithology is sage green sandstone mixed with extremely thin carmine mudstone. The total area of the fossil is 414cm2. The scales present are generally arranged net like structure, most of them are pentagonal with a few being quadrilateral and hexagonal. The maximum inner radius of most scales range from 5.7 to 9.2mm. The scales connect to each other in an intercrossing arrangement, jointed by grooves. Scattering around are large or tubercular, pentagon and hexagon in shape and are surrounded by 13-14 scales. The phenomenon odd large scales scattered among regular scales are found in the skin impression fossil of Titanosaur embryos of Sauropods, Hadrosauridae, Edmontosaurus annectens, Corythosaurus casuarius of Ornithopods and Chasmosaurus belli, Monoclonius nasicornis, Psittacosaurids of Ceratopsians. It suggests that this was a common skin format for herbivorous dinosaurs, most likely for defense. The scale format of Gigantspinosaurus sichuanensis is very similar to the throat armor of the Stegosaurus stenops DMNH 2818 specimen from the Morrison formation (Kimmeridgian-Tithonian) Garden Park of Upper Jurassic Colorado, America. The maximum inner radius of the scales of Gigantspinosaurus sichuanensis is less than that of the DMNH 2818 specimen while the groove on the scales of the DMNH 2818 specimen is wider than that of Gigantspinosaurus sichuanensis. The surface of the scales of Gigantspinosaurus sichuanensis is rough and with a string like ridge. The similar non-overlaped polygonal shape is found in the mandible skin of the Hadrosaurs specimen (UW 39449) from the Lance Formation (Maastrichtian), Upper Cretaceous Wyoming, America. Such a structure was reduces glare. A body with a smooth surface would produce glare under the sun and interfere with concealment. The stringy ridge on the scales of Gigantspinosaurus sichuanensis made the surface of the scales uneven. Such an uneven surface scatters reflected light into different directions which help camouflage. Based on the exaction location and the scattering of the scales, we believe the skin impression fossil of Gigantspinosaurus sichuanensis is from the elbow of the forelimb, the relevant upper arm and lateral area of the body.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.