září 12, 2008

Argentinský nález objasní morfologii nohou titanosaurů

Mnoho titanosaurů je známo podle nekompletních koster ("fragmentární obři"), kterým často chybí kompletní kostra nohou. Nový exemplář z vrstev svrchní křídy (pozdní kampán až raný maastricht) La Invernada (Patagonie, Argentina) je však výjimkou a mohl by přinést nová zjištění o morfologii nohou a evolučních trendech těchto obřích dinosaurů. Nález je jednou z několika málo titanosauřích fosilií, u kterých se zachovala i kostra zadních končetin. "Phalangeal formula", obtížně přeložitelný termín vyjadřující počet článků na jednotlivých prstech, je u nového nálezu 2-2-2-2-0. První tři prsty disponují srpovitými drápy a živočich jimi pravděpodobně mohl pohybovat v horizontálním i vertikálním směru. Komparativní analýza dostupného materiálu naznačuje, že během svrchní křídy u titanosaurů došlo k postupné redukci velikosti a počtu článků u třetího a čtvrtého prstu.(A) = schéma nalezené fosilizované kostry; (B) = vykopávky exempláře

Zdroj (včetně obrázku):

http://dinosauria.ucoz.com/news/2008-08-08-53

Abstrakt studie:

González Riga, B.J.; Calvo, J.O. & Porfiri, J.D. 2008. An articulated titanosaur from Patagonia (Argentina): new evidence of neosauropod pedal evolution. Palaeoworld, 17(1): 33-40.

Most titanosaur dinosaurs are represented by incomplete skeletal elements lacking articulated pes. An exceptionally preserved specimen from the Late Campanian–Early Maastrichtian strata of Patagonia (Argentina) provides new data on pedal morphology and the evolutionary trends of these huge dinosaurs. This finding is one of the few articulated titanosaur pes known in the world, and shows a phalangeal formula of 2-2-2-2-0. The first three digits possess sickle-shaped claws and the articular facets of ungual phalanges, suggesting mobility in horizontal and vertical planes. A comparative analysis of available record suggests that titanosaurs had a progressive reduction of size and number of pedal phalanges in digits III and IV during the Late Cretaceous.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.