září 06, 2008

[popis] Turiasaurus

Turiasaurus

Klasifikace
Saurischia
Sauropodomorpha
Sauropoda
Eusauropoda
Turiasauria

Období
svrchní jura (tithon)
150 - 145 Ma

Délka
30 - 39 m

Hmotnost
40 - 48 tun

Výskyt
formace Villar del Arzobispo, provincie Teruel, východní Španělsko

Druhy
T. riodevensis Royo-Torres, Cobos & Alcalá, 2006

Synonyma rodu
Turiasaurus Royo-Torres, Cobos & Alcalá, 2006
?= Cardiodon Owen, 1844
?= Neosodon Sauvage, 1876

Informace
Jeden z největších dinosaurů, Turiasaurus riodevensis žil na rozhraní svrchní jury a spodní křídy na území dnešního Španělska. Je to největší dosud známý evropský sauropod, a tím i dinosaurus a terestrický živočich vůbec. Jeho délka se odhaduje na 30 - 39 m, čímž se už vyrovnává jihoamerickým gigantům argentinosaurovi a puertasaurovi. Odhady turiasaurovy délky se pochopitelně různí; Wikipedia upřednostňuje rozmezí 30 - 37 m, jiné zdroje přidávají horní hodnotě tohoto rozmezí ještě metr nebo dva navíc. Turiasaurus měl lehčí tělesnou stavbu než patagonští obři - při své úctyhodné délce vážil jenom 40 - 48 tun, takže ho v hmotnosti předstihla celá řada sauropodů. I tak je ale jeho hmotnost ekvivalent sedmi až osmi slonů.

Turiasaurův humerus byl nalezen v květnu roku 2003 a měřil 1,79 m; je to nejdelší dinosauří pažní kost (rody Argentinosaurus a Puertasaurus mohli mít humery větší, ani u jednoho však nebyly objeveny; bruhathkayosaurův 2,34 m dlouhý humerus je zase možná zkamenělým kmenem stromu). Holotyp turiasaura sestává z nekompletní lebky, zubů, obratlů a několika žeber. Druhové jméno turiasaura - "riodevensis" odkazuje na vesnici Riodeva, u které byly fosílie nalezeny; jeho rodové jméno pak na provincii Teruel v severovýchodním Španělsku, ve kterém tato vesnice leží (latin. Turia = Teruel).

Kvůli turiasaurovi byl vytvořen nový klad, Turiasauria. Tam spolu s ním patří i sauropodi Losillasaurus a Galveosaurus, oba rovněž objevení ve Španělsku. Klad Turiasauria spolu s neosauropody patří do kladu Eusauropoda.

Blízkým příbuzným, nebo dokonce přímo synonymem turiasaura by mohl být Cardiodon. Tento rod byl popsán slavným anatomem a paleontologem Richardem Owenem, autorem pojmu Dinosauria, roku 1844 na základě jediného (!) zubu. Jeho historie je komplikovaná, zub byl v historii obvykle přiřazován cetiosaurovi. Richard Lydekker zub přiřadil druhu Cetiosaurus oxoniensis a přidal druhý zub (s označením BMNH R1527). Cardiodon byl tedy chybně uváděn jako rod Cetiosaurus. Roku 2003 Paul Upchurch a John Martin z nalezeného nepříliš rozsáhlého popisu cetiosaurových zubů došli k závěru, že cardiodonův zub nebyl s cetiosaurovým totožný. O tři roky později, když Rafael Royo - Torres, Alberto Cobos a Luis Alcalá popsali turiasaura, upozornili na možnou příbuznost cardiodona s jejich novým gigantem.

Podobně komplikovanou historií prošel rod Neosodon, z něhož byl rovněž nalezen jediný zub. Moussaye se domníval, že jde o zub teropoda blízkého megalosaurovi. Sauvage ho popsal jako "Iguanodon" praecursor a později do něj zamíchal Copeův materiál z americké formace Morrison, který patřil rodu Caulodon (dnes uznávané jako synonymum pro camarasaura). Když byly objeveny nové fosílie camarasauridů, bylo navrženo, že mohly patřit rodu Neosodon. Avšak nebylo možné zjistit, zda fosílie patří stejnému rodu jako zub. Proto se z druhů "Iguanodon" praecursor i Neosodon praecursor stali "pochybní" sauropodi. Až roku 2006 Royo - Torres a kolektiv zjistil, že zub je velmi podobný těm turiasaurovým a "Neosodon" je možná označení pro materiál rodu Turiasaurus.

Rekonstrukce


Znázornění pozice turiasaura ve fylogenezi sauropodů:


Zdroje:

http://wikipedia.org/wiki/Turiasaurus
http://wikipedia.org/wiki/Cardiodon
http://wikipedia.org/wiki/Neosodon
http://wikipedia.org/wiki/Turiasauria
http://wikipedia.org/wiki/Sauropoda
http://news.independent.co.uk/world/science_technology/article2094660.ece
http://palaeoblog.blogspot.com/2006/12/turiasaurus-new-sauropod-clade.html
http://darrennaish.blogspot.com/2006/12/happy-christmas-from-gigantic-spanish.html
http://www.stuff.co.nz/stuff/0,2106,3908370a12,00.html
http://www.terraeantiqvae.blogia.com/2006/122201--turiasaurus-riodevensis-el-dinosaurio-gigante-de-teruel.php

Zdroj obrázku:

http://www.boloncol.com/images/stories/boletin24/08dinosaurios/8.jpg

Vítám jakékoli upozornění na chyby v tomto popisu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.