února 25, 2009

Faunální výměny mezi Laurasií a Gondwanou a jejich vliv na evropské tetrapody

A jako by paleogeografie nebylo v posledních dnech dost, přichází Xabier Pereda-Superbiola s revizí biogeografických příbuzenství mezi svrchnokřídovými evropskými tetrapody. Protože - jak právě bylo řečeno - se studie nezaměřuje pouze na klad Ornithodira, článek se zaměří pouze na ty části z poměrně rozsáhlého abstraktu, které se této skupiny dotýkají.

Dinosauří část evropských tetrapodů známých ze stupňů santon až maastricht (odpovídá rozmezí 85,8 - 65,5 Ma) sestává jednak z teropodů (zastoupených abelisauroidy, alvarezsauridy, dromaeosauridy, troodontidy, enantiornity, bazálními zástupci kladu Ornithurae a pravděpodobně také příslušníky kladu Oviraptorosauria), dále ze sauropodů (omezených na klad Titanosauria), tyreoforů (pouze nodosauridi), ornitopodů (zastoupených hadrosauridy a rhabdodontidy) a konečně neoceratopů. Na území Evropy během výše uvedeného období žili také pterosauři, konkrétně azhdarchidi. Příbuzenské vztahy všech těchto skupin (a mnoha jiných tetrapodů, které abstrakt vyjmenovává) byly velmi komplexní a k původním evropským taxonům se přimísily i asiamerické a gondwanské formy. Např. hadrosauridní ornitopodi patří mezi taxony, které mají původ na kontinentech Paleolaurasie nebo dokonce Neopangea (zde je třeba vysvětlit nepříliš často užívaný název "Neopangea" - ten se vztahuje ke kontinentu, který mohl, ale také nemusel existovat před 200 - 150 miliony let; existence této pevniny je podmíněna hypotézou, podle které rozpad původního superkontinentu Pangea začal ve střední Asii - pokud ano, odtrhla se Siberie a Čína a zbytek Pangey - Neopangea - zůstal po určitou dobu pohromadě). Za euramerické taxony lze pokládat nodosauridy. Oproti tomu rhabdodontidní dinosauři jsou endemičtí pro Evropu. Gondwanské taxony z Evropy jsou považovány za původně africké formy, které překonaly středomořskou část oceánu Tethys a dosáhly jižní Evropy. Mezi takové taxony patří např. abelisauridi a "titanosauridi" (rozuměj saltasauridi), jež tvoří základní typy tzv. "eurogondwanské" dinosauří fauny. Zvláštní je pak další krok autorů v abstraktu, když prohlásí, že Abelisauroidea je jedním z malá taxonů (a jediným taxonem dinosauřím), který přináší skutečné důkazy faunální výměny mezi Afrikou a Evropou, a to kvůli "sporné validitě" taxonu Titanosauridae. Pro podrobnější rozbor by zřejmě bylo třeba vidět celou studii, nicméně nechápu, jak může sporná validita jména ovlivnit vypovídající hodnotu nalezeného zástupce této skupiny z hlediska paleogeografie. Přinejmenším abelisauroidi také mohli dosáhnout Evropy již před svrchní křídou. Většina tetrapodních taxonů z konce svrchní křídy Evropy vykazovala příbuznost s taxony z pevnin severní polokoule. Hypotéza, že by během pozdní svrchní křídy mohlo dojít k faunální výměně mezi Afrikou a Evropou přes moře Tethys zůstává stále špatně zdokumentována.

Zdroj:

http://forum.wildprehistory.org/

Abstrakt studie:

Pereda-Suberbiola, X. 2009. Biogeographical affinities of Late Cretaceous continental tetrapods of Europe: a review. Bulletin de la Société Géologique de France 180(1):57-71. doi: 10.2113/gssgfbull.180.1.57.

The continental tetrapod assemblages from the Santonian-Maastrichtian of Europe consist of dinosaurs (theropods: Abelisauroidea, Alvarezsauridae, Dromaeosauridae, ?Oviraptorosauria, ?Troodontidae, and birds: Enantiornithes, basal Ornithurae; sauropods: Titanosauria; ankylosaurs: Nodosauridae; ornithopods: Hadrosauridae, Rhabdodontidae; and neoceratopsians), pterosaurs (Azhdarchidae), crocodyliforms (eusuchians: Alligatoroidea, Gavialoidea, ?Hylaeochampsidae; sebecosuchian-like ziphosuchians; and, probably, basal neosuchians), choristoderes (?Champsosauridae), squamates (lacertilians: Iguanidae s.l., Paramacellodidae, Polyglyphanodontinae, Varanoidea; snakes: Madtsoiidae; possible amphisbaenians), turtles (cryptodires: Chelydroidea, Kallokibotionidae, Solemydidae; pleurodires: Bothremydidae, Dortokidae), lissamphibians (Albanerpetontidae; anurans: Discoglossidae, Palaeobatrachidae; caudates: Batrachosauroididae, Salamandridae), and mammals (multituberculates: Kogaionidae, ?"Paracimexomys group"; marsupials: Herpetotheriidae; eutherians: "Zhelestidae"). The palaeobiogeographical affinities of the Late Cretaceous continental tetrapods of Europe are complex. The faunas are commonly considered to show a mixed pattern resulting from the addition of "Asiamerican" and Gondwanan forms to European taxa. Albanerpetontids, both paramacellodid and polyglyphonodontine lizards, and hadrosaurid dinosaurs are taxa with Palaeolaurasian (or, in some case, even Neopangean) affinities. Other forms, such as paleobatrachid and batrachosauroidid lissamphibians, solemydid turtles, alligatoroid crocodyliforms, and nodosaurid dinosaurs can be considered as Euramerican taxa. Kallokibotionid and dortokid turtles, rhabdodontid dinosaurs and kogaionid mammals are endemic to Europe. The Gondwanan taxa have been regarded as African immigrants that reached southern Europe via the Mediterranean Tethyan sill. Abelisaurid and titanosaurid dinosaurs, trematochampsid crocodyliforms, podocnemidid and bothremydid turtles, and boid and madtsoiid snakes constitute the basic pattern of the so-called "Eurogondwanan fauna". However, the validity of some of these taxa is a disputed matter (Titanosauridae, Trematochampsidae), and the presence of other taxa in the Late Cretaceous of Europe is based on controversial data (Boidae, Podocnemididae). Only Abelisauroidea, Madtsoiidae and Bothremydidae (and, yet for confirming, Sebecosuchia) provide evidence of interchanges between Africa and Europe. At least abelisauroids might have reached Europe before the Late Cretaceous. In conclusion, most of the continental tetrapod taxa from the latest Cretaceous of Europe show affinities with those of northern Hemisphere landmasses. Latest Cretaceous trans-Tethyan dispersal events between Africa and Europe remain poorly documented.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.