ledna 13, 2009

Geologicky nejstarší dinosaurus

Může to být překvapivé, ale ve skutečnosti prakticky nelze rozhodnout, který dinosauří materiál nebo dokonce taxon je skutečně nejstarší. Pravděpodobnost, že se zachoval první dinosaurus (ve smyslu prvního druhu nebo organismu, vykazujícího apomorfie typické pro dinosaury), je mizivá. Většinou uváděný časový odhad pro výskyt tohoto společného předka celé skupiny je střední trias; 235 Ma. Je možné, že se dinosauři objevili ještě o 5 nebo 10 milionů let dříve, ale pro takové odhady neexistují relevantní fosilní doklady (viz nedávná aféra s 243 milionů let starými stopami údajných dinosaurů z Německa a její neslavný konec). Nejstarší známé taxony jsou zřejmě Herrerasaurus, Staurikosaurus, Eoraptor, Pisanosaurus, Saturnalia, Alwalkeria, Chindesaurus a Eucnemesaurus. Prosauropod Eucnemesaurus je mezi tyto taxony řazen především kvůli materiálu, na jehož základě byl původně popsán samostatný rod a druh, zařazený mezi herrerasaury (Aliwalia rex Galton, 1985f).

Datování známého materiálu těchto taxonů se navzájem lehce odlišuje a to i stupněm přesnosti. Při hledání geologicky nejstaršího dinosaura můžeme z vytvořeného seznamu vyloučit rody Chindesaurus a Eucnemesaurus, které pocházejí z vrstev pozdního karnu až raného noru. Mezi ostatními taxony však už prakticky nelze rozhodnout. Většinou bývají jako nejstarší označovány rody z argentinské formace Ischigualasto, Herrerasaurus a Eoraptor. Ti podle některých zdrojů pocházejí z raného karnu (odtud také zřejmě často citovaný údaj 228, případně 225 Ma), příp. se uvádí rozpětí pozdního ladinu (= poslední stupeň středního triasu) až raného karnu. Jiné zdroje ovšem uvádějí pouze karn bez dalšího upřesnění. Staurikosaurus z brazilské Upper Santa Maria Formation je datován do raného karnu, je tedy minimálně stejně starý jako výše zmíněné taxony z formace Ischigualasto. Možným rekordmanem je Saturnalia, u které vzhledem k ne zcela přesné stratigrafii není vyloučeno, že pochází již z trias středního, konkrétně jeho nejposlednější fáze - pozdního ladinu (okolo 230 Ma). Saturnalia totiž pochází z formace Santa Maria, která má dvě části - ta spodní (Lower Santa Maria Formation) je pravděpodobně pozdně ladinského stáří (úplná jistota však nad tímto závěrem nepanuje), zatímco svrchní (Upper Santa Maria Formation) je stáří raně karnského. Z Lower Santa Maria Formation pochází také materiál druhu Spondylosoma absconditum. Nad taxonomickou příslušností tohoto archosaura se vedou spory dodnes, a to byl popsán již roku 1942. Může jít o rauisucha, pokud by ale skutečně šlo o bazálního plazopánvého z kladu Herrerasauridae (jak naznačuje Max Langer ve své práci "Basal Saurischia"), šlo by o geologicky nejstaršího známého dinosaura vůbec.

Do spekulací o nejstarším známém dinosaurovi by snad mohl zasáhnout i rod Teyuwasu (karn; Santa Maria Formation), jenž ale je nomen dubium (pochybným jménem). Lze také nalézt zmínky o "prosauropodech z Madagaskaru", jejichž stáří "mírně přesahuje 230 milionů let". Pokud je tímto myšlen materiál nalezený ve formaci Makay a zmíněný ve studiích Flynn et al., 1999 a Langer et al., 2000, pak je důležité zdůraznit, že jde pouze o jedno z většího počtu lokalit karnského stáří, odkud jsou známy dinosauří fosilie. Mezi ně dále patří Lossiemouth Sandstone Formation ve Skotsku (viz Benton & Walker, 1985), Lower Maleri Formation v Indii (viz Kutty & Sengupta, 1989), Argana Formation v Maroku (viz Jalil, 1996), Pebbly Arkose Formation v Zimbabwe (viz Raath, 1996) a další lokality na západě USA, stejně jako na východním pobřeží Severní Ameriky (USA a Kanada). Problémy můžou nastat jak s datováním lokalit, tak dokonce i samotného období. Existuje více časových rozpětí určujících stupeň karn - většinou se udává buď 227,4 - 220,7 Ma (příp. zaokrouhlená hodnota 227 - 221 Ma), nebo 228,0 - 216,5 Ma (škála geologického času podle Gradstein et al., 2004. V době sestavování oné škály ovšem chyběla radiometrická data, takže se jedná pouze o odhad a samotné časové rozpětí karnu bude muset být změněno. Vrstvy z jižní Itálie, označované jako svrchně karnské, jsou např. staré 230,91 milionů let (s odchylkou 0,33 Ma). Taková změna datace by mohla mít zajímavé implikace pro stáří dinosaurů.

Zdroje:

The Dinosauria 2nd edition - David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska [eds.], 2004
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Saturnalia-(dinosaur)
http://en.wikipedia.org/wiki/Saturnalia
http://en.wikipedia.org/wiki/Carnian
http://en.wikipedia.org/wiki/Spondylosoma
http://en.wikipedia.org/wiki/Herrerasaurus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dinosauří_rekordy

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.