prosince 31, 2008

Termíny související s určením lokace v anatomii

Termíny podle standardů NA (Nomina Anatomica)

Tyto pojmy jsou primárně určeny pro lidskou anatomii a při použití u jiných obratlovců se stávají dvojznačnými, přesto jsou ale používány - viz např. "anterior dentary tooth", "posterior orbital border" apod.

Anterior (anteriorní) = přední, čelní, směřující dopředu. Jde o určení směru na anteroposteriorní ose. Např. "anterior dentary tooth" znamená zub z přední části kosti zubní.

Inferior (inferiorní) = dolní, spodní. Určuje směr na superior-inferorní ose. Narozdíl od pojmů "anterior" a "posterior" prakticky není používaný mimo lidskou anatomii.

Posterior (posteriorní) = zadní, směřující dozadu. Jde o určení směru na anteroposteriorní ose. Např. "posterior caudal vertebrae" znamená obratle ze zadní části ocasu.

Superior (superiorní) = horní, svrchní. Určuje směr na superior-inferiorní ose. Tento pojem opět není užívaný v anatomii jiných obratlovců než člověka.

Termíny podle standardů NAV (Nomina Anatomica Veterinaria) a NAA (Nomina Anatomica Avium)

Tyto pojmy reprezentují pokus zavést racionální anatomickou nomenklaturu pro všechny tetrapody. Přestože nomenklatura NAV bývá aplikována konkrétně na domestikovaná zvířata a nomenklatura NAA na žijící ptáky, jejich hlavní principy jsou obecně použitelné a nahrazují termíny z lidské anatomie neodůvodnitelně vnucené jiným obratlovcům.

Caudal (kaudální) = směrem k ocasu. Jako určení směru se nepoužívá pro ocasý samotný, stejně jako pojem "kaudální obratle" neodkazuje k obratlům blízko ocasu, ale přímo těm, které ocas tvoří. Jde o ekvivalent pojmu "posterior" z lidské anatomii, narozdíl od něj je ale jednoznačného významu pro všechny obratlovce.

Cranial (kraniální) = směrem k hlavě, resp. lebce. Termín je ekvivalentní pojmu "anterior" z lidské anatomie. Jde o opak pojmu "caudal" a určuje směr na kraniokaudální ose.

Cephalic (cefalický, příp. kefalický) = směrem k hlavě. Méně rozšířené synonymum termínu "cranial", rovněž ekvivalentní pojmu "anterior".

Distal (distální) = vzdálený od těla. Určuje směr na proximodistální ose a používá se pro výběžky těla (ocas, končetiny) nebo jejich elementy. Např. "the distal end of the femur" značí ten konec stehenní kosti, který je vzdálenější od těla.

Dorsal (dorzální); význam č. 1 = směrem k zádům, hřbetu. Vyjadřuje směr na dorzoventrální ose, která je kolmá na osu kraniokaudální. V anatomii člověka má ovšem stejný význam jako "posterior", čili "zadní" - toto pro ostatní obratlovce neplatí. Podle interpretace NAV a NAA by mohl pojem "dorsal" vyjadřovat totéž co nepoužívané "superior".

Dorsal (dorzální); význam č. 2 = svrchní povrch ruky nebo nohy. Jinými slovy povrch ruky (ve smyslu manus) nebo nohy (ve smyslu pes), který není v kontaktu se zemí. V tomto významu se termín začíná užívat za karpem (zápěstím) a tarzem (kotníkem).

Extensor = svrchní povrch končetiny, ruky nebo nohy. Narozdíl od pojmu "dorsal" v jeho druhém významu lze tento termín použít pro celou končetinu, i před karpem (zápěstím) nebo tarzem (kotníkem).

Flexor = spodní povrch končetiny, ruky nebo nohy. Narozdíl od pojmů "palmar" a "plantar" lze tento termín použít pro celou končetinu, i před karpem (zápěstím) nebo tarzem (kotníkem).

Lateral (lateriální) = vzdálený od střednice, čili postranní nebo boční. Jde o vyjádření směru na mediolaterální ose, která je polovinou "pravo-levé" osy. Používání tohoto pojmu je společné NA, NAV i NAA.

Medial = směrem ke střednici, čili střední (prostřední). Vyjadřuje směr na mediolaterální ose a je tedy opakem pojmu "lateral". Používání tohoto pojmu je společné NA, NAV i NAA.

Palmar (palmární) = spodní povrch ruky. Jinými slovy povrch ruky (ve smyslu manus), který je v kontaktu se zemí. Termín se začíná užívat za karpem (zápěstím).

Plantar (plantární) = spodní povrch nohy. Jinými slovy povrch nohy (ve smyslu pes), který je v kontaktu se zemí. Termín se začíná užívat za tarzem (kotníkem).

Proximal (proximální) = směrem k tělu. Opak pojmu "distal". Určuje směr na proximodistální ose a používá se pro výběžky těla - např. "proximal, middle, and distal caudal vertebrae" neboli obratle z přední, střední a zadní části ocasu. Lze ale použít i pro končetiny nebo elementy končetin - např. "the proximal end of the radius" neboli ten konec vřetenní kosti, který je blíže k tělu.

Rostral (rostrální) = směřující ke špičce - neboli rostru - hlavy. Přestože některé zdroje uvádějí, že se jedná o synonymum pojmů "cranial" a "cephalic", není tomu tak. Tento pojem nahrazuje termín "cranial", pokud se právě mluví o hlavě samotné - jde o určení směru "dopředu", vyhrazené pro hlavu.

Ventral (ventrální) = směřující k břichu. Opak pojmu "dorsal". Jde o vyjádření směru na dorzoventrální ose. V anatomii člověka má stejný význam jako "anterior", čili "přední" - toto pro ostatní obratlovce neplatí. Podle interpretace NAV a NAA by mohl pojem "ventral" vyjadřovat totéž co nepoužívané "inferior".

Termíny určující strany a směry v dentální nomenklatuře

Tyto pojmy jsou používané k vyjádření orientace zubů vůči čelisti nebo útvarů na zubech.

Anterior (anteriorní) = směrem ke rtům. V případě dinosaurů by byla přesnější formulace "směrem k okraji tlamy".

Apical (apikální) = směrem ke kořeni zubu, čili dolů.

Buccal (bukální) = směrem k vnitřku tváře. Obvykle platí jen pro posteriorní zuby, tedy ty, které jsou umístěny naproti tvářím, nikoli rtům (ekvivalentním výrazem pro anteriorní zuby je "labial"), význam je ale někdy rozšířen na všechny zuby, a "buccal" stává se de facto synonymem termínu "facial"

Coronal (koronální) = směrem ke korunce zubu, čili nahoru. Opak pojmu "apical".

Distal (distální) = směrem dozadu. Přesnější výklad by byl "situovaný od premaxillární střední čáry". Opak pojmu "mesial". Viz heslo "mesial".

Facial (faciální) = strana směrem k vnitřku tváře nebo rtů (resp. okraji tlamy). Vnější plocha zubu. Zahrnuje významy slov "labial" a "buccal".

Gingival (gingivální) = směrem k dásni. Významově blízké pojmu "apical".

Incisal (incisální) = směrem k řezací hraně. Používá se pouze u tzv. anteriorních zubů, neboli řezáků a špičáků.

Labial (labiální) = směrem k vnitřku rtů. Přesnější formulace by zřejmě zněla "směrem od dutiny ústní". Platí jen pro anteriorní zuby (řezáky a špičáky); ekvivalentním výrazem pro posteriorní zuby je "buccal".

Lingual (linguální) = směrem k jazyku. Vnitřní plocha zubu. Opak pojmů "facial", "labial" a "buccal".

Mesial (meziální) = směrem dopředu. Přesnější výklad by byl "situovaný k premaxillární střední čáře". Střední čára je vertikální osa obličejové části lebky, která ji dělí na levou a pravou polovinu. U zubů je obzvlášť dobře patrná - na střední čáře leží nejpřednější bod zubního oblouku. U dinosaurů tento bod leží na zubech, které vyrůstají z premaxilly (neboli mezičelisti).

Occlusal (okluzální) = směrem k řezací hraně. Používá se u posteriorních zubů (premolárů a molárů). Ekvivalentem tohoto termínu pro anteriorní zuby je "incisival".

Palatal (palatální) = směrem k ústnímu patru. Jde o ekvivalent pojmu "lingual" a opak termínů "facial", "buccal" a "labial".

Posterior (posteriorní) = směrem dozadu, k temeni hlavy. Opak pojmu "anterior".

Proximal (proximální) = označení pro přední stranu zubů. Pojem v sobě zahrnuje význam termínů "distal" a "mesial".

Pozn.: pojmy lze pro přesnější určení lokace mezi sebou navzájem kombinovat - např. "mesiobuccal", "distobuccal", "mesiolingual", "distolingual" apod.

Další pojmy vyjadřující lokaci

Následující pojmy jsou používány v kombinaci s daleko přesněji definovanými pojmy, jako jsou "anteroposterior" (příp. "craniocaudal") nebo "proximodistal". Nezařadil jsem sem pojmy, které vyžadují pouze elementární znalost angličtiny (deep, intermediate apod.).

Abaxial (abaxiální) = odvrácený, vzdálený od centrální osy těla. Opak pojmu "axial".

Axial (axiální) = osový, blízký centrální ose těla. Např. axiální kostra zahrnuje kosti nacházející se blízko centrální osy, tedy veškeré kosti lebky, páteř a žebra.

Contralateral (kontralaterální) = opačného umístění než jiná struktura. Např. levá přední končetina je kontralaterální od pravé přední (nebo i zadní) končetiny.

Ipsilateral (ipsilaterální) = na stejné straně jako jiná struktura. Např. levá přední končetina je ipsilaterální od levé zadní končetiny.

Parietal (parietální) = vztahující se ke stěně tělní dutiny.

Superficial (superficiální) = povrchový, vrchní. Případně blízký vnějšímu povrchu.

Visceral (viscerální) = vztahující se k vnitřním orgánům nacházejícím se uvnitř nějaké tělesné dutiny, např. hrudního koše nebo dutiny břišní.

Zdroje:

http://en.wikipedia.org/wiki/Commonly_used_terms_of_relationship_and_comparison_in_dentistry
The Dinosauria 2nd edition - David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska [eds.], 2004
http://en.wikipedia.org/wiki/Anatomical_terms_of_location
http://www.szsvzs.cz/zt/odborna_terminologie.htm
http://www.biolib.cz/
http://forum.wildprehistory.org/
http://books.google.cz/books?id=FZh_YSX4haUC&pg=PA116&lpg=PA116&dq=zuby+midline&source=bl&ots=97tvjlo_ZH&sig=cCeFxqJDMctKgav6sITi6XC-cMc&hl=cs&sa=X&oi=book_result&resnum=9&ct=result#PPA72,M1

2 komentáře:

  1. Koukám, že jedeš naplno i dnes... já už to pro letošek anchiornisem odpískal :) jen snad chybka v nadpisu - "termÍny"... každopádně i blogu Ornithodira do příštího roku vše nejlepší... Jirka

    OdpovědětVymazat
  2. Vůbec nevím, proč je to publikované na hlavní stránce - ještě to dopisuju a dlouho dopisovat budu. Mělo by to zatím mít jen označení konecpt a nemělo by to být vidět na hlavní stránce. V každém případě díky za blahopřání, totéž přeji tobě a EasyBlogu. Mimochodem, čeká mě na dnešek ještě slíbený souhrn úspěchů dinosauří paleontologie za rok 2008... :)

    OdpovědětVymazat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.