prosince 01, 2008

Dinosauři pomáhají určit stáří africké formace Tiourarén

Nová studie Olivera Rauhuta a Adriany López-Arbarella se dinosaurů týká sice poněkud okrajově, přesto si zaslouží zmínku i mimo kategorii "studie okrajově související s dinosaury". Zabývá se nigerskou formací Tiourarén a obecně faunou, která žila na superkontinentu Gondwana ve střední části období druhohor. Už na začátku abstraktu své studie autoři konstatují, že terestriální obratlovci Afriky jsou z období předcházejících stupni apt (předposlednímu stupni spodní křídy) dosud známi jen velmi málo. Možné zlepšení v tomto směru může poskytnout právě materiál z formace Tiourarén a obecně i z pánve Iullemmeden, ve které zmíněná formace leží. Tato jednotka byla datována do spodní křídy a do období před stupněm apt - na základě rybí fauny a geologické příbuznosti s dalšími jednotkami v Iullemmedenu. Toto datování ale vymezilo jen horní limit stáří (apt). Přesnější datování ale mohou poskytnout fosilie zdejších dinosauřích taxonů, resp. zjištění jejich fylogenetické příbuznosti s druhy známými z jiných lokalit. Příbuznost byla zaznamenána u druhů pocházejících z pozdní střední jury nebo rané svrchní jury. Stáří formace Tiourarén tak na základě těchto dat autoři formulují jako "před-kimmeridžské", zřejmě pozdně střednojurské. Pokud "dinosauří" dataci akceptujeme, může se významným způsobem změnit náhled na gondwanskou dinosauří fauny během posledních období střední jury. Fauny z jižní oblasti superkontinentu Gondwana byly výrazně odlišné od faun ze severní části a dokonce s nimi vykazovaly méně společných rysů než s eurasijskými dinosaury. Možné vysvětlení spočívá v existenci geografické bariéry se suchým podnebím a pouštními podmínkami ve střední části tohoto superkontinentu.

Zdroj:

http://forum.wildprehistory.org/

Abstrakt studie:

Rauhut, O.W.M., and López-Arbarello, A. 2008. Considerations on the age of the Tiouaren Formation (Iullemmeden Basin, Niger, Africa): implications for Gondwanan Mesozoic terrestrial vertebrate faunas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. doi: 10.1016/j.palaeo.2008.10.019.

Pre-Aptian mid-Mesozoic terrestrial vertebrates from the African continent are still very poorly known. In Niger, the Tiouaren Formation in the Iullemmeden Basin has yielded dinosaur and other vertebrate remains, and this unit has been dated as Early Cretaceous, most probably pre-Aptian, on the basis of its fish fauna and gelogical relations to other units in the basin. A review of the fish fauna and invertebrates from this formation does not provide any evidence for such an age, and the geological relations only help to constrain the upper limit for the age of the formation (Aptian). In contrast, the described dinosaur taxa are phylogenetically nested with late Middle Jurassic to Early Late Jurassic taxa from other localities, and thus indicate a pre-Kimmeridgian, probably late Middle Jurassic age for the Tiouaren Formation. Under the assumption of such an age, the dinosaur fauna of this formation provides new insights into dinosaur faunal provincialism during the latest Middle Jurassic. Northern Gondwanan faunas of that time seem to have been different from southern Gondwanan faunas, and show closer affinities to Eurasian faunas than to the latter. A possible explanation for this might be a climatically controlled geographic barrier due to pronounced arid conditions and thus desert environments in central Gondwana during this time.

2 komentáře:

  1. Dovoluji si jen upozornit, že v abstraktu této studie je skutečně chybička - formace se skutečně nazývá Tiourarén (viz i veškeré internetové zdroje) ;) Jirka

    OdpovědětVymazat
  2. Máš pravdu, opraveno. Díky za informaci... :)

    OdpovědětVymazat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.