listopadu 30, 2008

Životní prostředí dinosaurů žijících okolo Jadranu a zvrat v paleogeografii

Podle španělského paleontologa Fabia M. Dalla Vecchiy změnila znalost dinosauřích stop způsob, jakým vědci rekonstruovali životní prostředí a paleogeografii druhohorních karbonátových platforem periadriatické oblasti. Píše tak v abstraktu své nové studie, publikované v žurnálu Oryctos. Periadriatická oblast zahrnuje území náležící dnes Itálii, Slovinsku a Chorvatsku a podle geologů se v případě zdejších vápenců jedná o mělčiny bývalého vnitrooceánského moře (obklopeného oceánem Tethys), které se v této oblasti rozkládaly v křídovém období. Objevy dinosauřích fosilií - zvláště pak stop - v mnoha místech a odlišných stratigrafických úrovních dokazuje, že "mořské mělčiny" byly opakovaně - nebo dokonce nepřetržitě - osídleny velkými suchozemskými živočichy. Rekonstrukce těchto karbonátových platforem jako druhohorní analogie Bahamské plošiny je tedy zřejmě nesprávná. Fosilní záznam rovněž dovoluje otestovat správnost paleoenvironmentálních a paleogeografických rekonstrukcí této oblasti. Ty se bohužel dopouštějí té chyby, že i místa, kde byly nalezeny dinosauří fosilie, stále označují za "mořské mělčiny". Výsledky Dalla Vecchiova výzkumu by měly tvořit první krok k pochopení dinosaurů žijících "u okraje", sám autor ale zdůrazňuje, že jsou samozřejmě pouze předběžné a potvrdit nebo naopak vyvrátit je mohou jen další nálezy fosilií. Ichnologický materiál a paleogeografická rekonstrukce také mohou podnítit nové teorie o biologii vymřelých dinosauřích kladů.

Zdroj:

http://forum.wildprehistory.org/

Abstrakt studie:

Dalla Vecchia, F.M. 2008. The impact of dinosaur palaeoichnology in palaeoenvironmental and palaeogeographic reconstructions: the case of the Periadriatic carbonate platforms. Oryctos 8:89-106.

Knowledge of dinosaur footprints has greatly changed how scientists reconstruct the palaeoenvironment and palaeogeography of the Mesozoic carbonate platforms of the Periadriatic area (Italy, Slovenia and Croatia). Geologists considered those carbonate platforms as shallow marine, intraoceanic banks (i.e., surrounded by the Tethys Ocean) during Cretaceous times. The discovery in the last 20 years of dinosaur fossils, mainly footprints, in many places and at different stratigraphic levels has demonstrated that the "shallow seas" were repeatedly or continuously populated by large terrestrial animals. Thus, the reconstructions of those carbonate platforms as a sort of Mesozoic "Bahamas Banks" was incorrect. The new record allows also testing for congruence with palaeoenvironmental and palaeogeographic reconstructions. Areas where dinosaur fossils have been found are always considered as "shallow marine" in those reconstructions, very far away from continental areas during the Late Triassic and earliest Jurassic and surrounded by deep marine basins during Late Jurassic and Cretaceous times. The results of this research are a first step toward the understanding of those dinosaurs living "at the border", but are obviously preliminary and subject to confirmation or confutation with increased fossil sampling. The ichnological sample and the palaeogeographic reconstructions can also stimulate some reflections about the biology of the extinct dinosaurian clades and give some suggestions for the development of future research.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.