listopadu 24, 2008

Spojitost konkrétních skupin dinosaurů s různými typy životního prostředí

Toto je na několik dalších dnů (minimálně čtyři) poslední článek. Po tuto dobu nebudu mít k dispozici připojení k internetu. Nepodařilo se mi sice splnit zamýšlenou kvótu článků za měsíc, to však neznamená, že by nebylo o čem psát: na Českém paleontologickém fóru je celá dávka nových studií, o kterých jsem nestihl napsat na blog, a zřejmě v následujících dnech přibydou další. Toto fórum se tak vyplatí sledovat. Rovněž se ke mně v posledních dnech dostala i kompletní studie o duriavenatorovi, bohužel si však zdejší článek o tomto rodu bude muset na patřičné rozšíření nějakou chvíli počkat.

Nová studie Richarda Butlera a Paula Barretta navazuje na předchozí pokusy o určení preferovaného životního prostředí různých býložravých dinosaurů, narozdíl od nich však své závěry nevyvozuje z dat získaných z jedné omezené oblasti. Namísto toho používají autoři data z globální databáze křídových dinosauřích herbivorů, aby identifikovali souvislosti mezi jednotlivými klady a paleoenvironmentálními kategoriemi (jako jsou např. "pobřežní" nebo "suchozemští" živočichové). Primitivní ankylosauři z kladu Nodosauridae spolu s hadrosauridy jsou zjevně v nálezech spojeni s marinními neboli mořskými sedimenty, zatímco marginocefalové (ceratopové a pachycefalosauři) spolu s pokročilejšími ankylosauridními ankylosaury a plazopánvými (kromě sauropodů jsou sem zahrnuti i herbivorní teropodi, zřejmě z kladu Therizinosauroidea) vykazují spojitost s terestriálními sedimenty. Tyto výsledky podporují tvrzení, podle kterého byly některé klady býložravých dinosaurů (Nodosauridae a Hadrosauridae) více zastoupeny v pobřežních oblastech nebo poblíž řek, zatímco jiné (Ankylosauridae, Saurischia, Marginocephalia) preferovali prostředí vzdálenější od rozsáhlých vodních ploch.

Zdroj:

http://forum.wildprehistory.org/

Abstrakt studie:

Butler, R.J., and Barrett, P.M. 2008. Palaeoenvironmental controls on the distribution of Cretaceous herbivorous dinosaurs. Naturwissenschaften 95(11):1027-1032. doi: 10.1007/s00114-008-0417-5.

Previous attempts to determine palaeoenvironmental preferences in dinosaurs have generally been qualitative assessments based upon data from restricted geographical areas. Here, we use a global database of Cretaceous herbivorous dinosaurs to identify significant associations between clades and broad palaeoenvironmental categories ('terrestrial', 'coastal', 'marine'). Nodosaurid ankylosaurs and hadrosaurids show significant positive associations with marine sediments, while marginocephalians (Ceratopsia, Pachycephalosauria), saurischians (herbivorous theropods, Sauropoda) and ankylosaurid ankylosaurs are significantly positively associated with terrestrial sediments. These results provide quantitative support for the hypothesis that some clades (Nodosauridae, Hadrosauridae) were more abundant in coastal and/or fluvial environments, while others (e.g. Marginocephalia, Ankylosauridae) preferentially inhabited more distal environments.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.