října 08, 2008

[popis] Lesothosaurus

Lesothosaurus

Klasifikace
Ornithischia
Heterodontosauriformes
Genasauria
Thyreophora

Období
spodní jura (hettang až sinemur)
206 - 190 Ma

Velikost
délka 1 m
výška 30 cm

Hmotnost
kolem 9 kg

Výskyt
Upper Elliot Formation, Lesotho a Republika Jižní Afrika

Druhy
L. diagnosticus Galton, 1978

Synonyma rodu
Lesothosaurus Galton, 1978
?= Fabrosaurus Ginsburg, 1964

Informace
Lesothosaurus byl malý, lehce stavěný bipední býložravec (zástupce kladu Ornithischia, tedy ptakopánvých dinosaurů), který žil na území dnešní jižní Afriky zhruba před 200 miliony let. Byl pojmenován britským paleontologem Peterem M. Galtonem roku 1978 - rodové jméno samozřejmě odkazuje na stát, kde byly fosilie dinosaura nalezeny.

Lebka lesotosaura je malá, krátká a plochá; vyznačuje se velkými očnicemi. Čenich živočicha byl krátký a zahrocený, konec spodní čelisti byl možná přeměněn v rohovitý zobák. Lesothosaurus zřejmě disponoval mohutnými čelistními a svaly. Krk lesotosaura byl relativně krátký, podobně jako jeho přední končetiny s pěti prsty. Zadní končetiny (čtyřprsté) oproti tomu byly dlouhé, což je znak ukazující na rychlého, agilního běžce. V mnoha ohledech mohl Lesothosaurus připomínat dnešní gazelu. Charakteristická stehenní kost má unikátní tvar femorální hlavy, který nebyl zaznamenán u žádného jiného dinosaura. Některé lesotosaurovy znaky (např. celkem dlouhý ocas) připomínají zástupce kladu Ornithopoda, ke kterému však tento dinosaurus nepatřil. Holotyp sestávající ze zubů a pozůstatků kraniálního i postkraniálního skeletu náležel zřejmě juvenilnímu jedinci a má označení BMNH RUB17. F. Knoll roku 2002 detailně popsal novou lesotosaurovu lebku, která byla podstatně kompletnější (zachovala se i spodní čelist) a rovněž patřila nedospělému jedinci. Tato lebka s označením MNHN LES17 byla v Upper Elliot Formation nalezena už roku 1963 - patnáct let před samotným popisem rodu.

Taxonomická historie tohoto rodu je značně komplikovaná. Původně byl Lesothosaurus popsán jako ornitopod (kvůli již zmíněným společným morfologickým znakům). Paul Sereno ve své studii z roku 1984 naznačuje, že tento dinosaurus mohl patřit mezi nejprimitivnější známé ptakopánvé. Studie Richarda J. Butlera z roku 2005, zaměřená na fylogenezi ptakopánvých, zařadila lesotosaura k bazálním zástupcům kladu Neornithischia (tento klad má shodné sub-klady jako používanější klad Cerapoda, má však odlišnou definici). Zdaleka nejčastěji je však Lesothosaurus zařazován mezi fabrosauridy, předpokládanou skupinu malých primitivních ptakopánvých. Fabrosaurus, známý pouze podle fragmentu spodní čelisti popsané dvanáct let před lesotosaurem z téže formace, je aktuálně nomen dubium a možná se jedná o synonymum lesotosaura. Studie Butler, Upchurch & Norman, 2008 - podobně jako Paul Sereno již roku 1984 - pokládá skupinu Fabrosauridae za polyfyletickou, zahrnující vzájemně nepříbuzné živočichy, a lesotosaura (nejlépe známého zástupce této skupiny) přeřazuje do kladu Thyreophora jako jeho nejvíce bazálního zástupce.

Rekonstrukce


Zdroje:

http://en.wikipedia.org/wiki/Lesothosaurus
http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4920&Itemid=110
http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6802&Itemid=67
http://en.wikipedia.org/wiki/Fabrosaurus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lesothosaurus
http://www.dinosaurier-web.de/galery/pages_l/lesothosaurus.html
Butler et al., 2008

Zdroj obrázku:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Lesothosaurus_dinosaur.png/800px-Lesothosaurus_dinosaur.png

Vítám jakékoli upozornění na chyby v tomto popisu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.