října 25, 2008

Morfologie končetin a způsob letu enantiornitů

Nová studie Garetha J. Dykea a Roberta L. Nuddse prezentuje výsledky morfometrických a stratigrafických analýz fosilního záznamů teropodů z kladu Enantiornithes, kteří byli nejrozšířenějšími ptáky druhé poloviny období druhohor. Tyto primitivní ptáci existovali po dobu 60 milionů let, a mladším vývojovým liniím ustoupili až v závěru období křídy. Jejich fosilie jsou známy z pěti kontinentů a od doby, kdy byla Enantiornithes poprvé identifikována jako samostatná skupina (což se stalo roku 1981) se hlavně díky množství kompletnějších nálezů objevených během devadesátých let podařilo shromáždit dostatečné množství dat k extrakci biologických vzorců. Srovnání dostupných fosilií se souborem dat o proporcích končetin u moderních ptáků (Neornithes) prokázalo, že rozměry předních končetin enantiornitů spadají pod rozsah zjištěný u žijících druhů, což by nasvědčovalo tomu, že i jejich styl letu nebyl od recentních ptáků výrazně odlišný. Oproti tomu rozměry jejich zadních nohou se v mnoha případech liší od jakéhokoli žijícího ptáka. Přestože tedy zástupci této skupiny byli podobní žijícím druhům v jejich křídelních proporcích, někteří fosilní enantiorniti zřejmě měli odlišný způsob letu, mezi jejich současnými protějšky neviděný.

Zdroj:

http://forum.wildprehistory.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Enantiornithes

Abstrakt studie:

Dyke, G.J., and Nudds, R.L. 2008. The fossil record and limb disparity of enantiornithines, the dominant flying birds of the Cretaceous. Lethaia. doi: 10.1111/j.1502-3931.2008.00135.x.

Morphometric and stratigraphic analyses that encompass the known fossil record of enantiornithine birds (Enantiornithes) are presented. These predominantly flighted taxa were the dominant birds of the second half of the Mesozoic; the enantiornithine lineage is known to have lasted for at least 60 million years (Ma), up until the end of the Cretaceous. Analyses of fossil record dynamics show that enantiornithine 'collectorship' since the 1980s approaches an exponential distribution, indicating that an asymptote in proportion of specimens has yet to be achieved. Data demonstrate that the fossil record of enantiornithines is complete enough for the extraction of biological patterns. Comparison of the available fossil specimens with a large data set of modern bird (Neornithes) limb proportions also illustrates that the known forelimb proportions of enantiornithines fall within the range of extant taxa; thus these birds likely encompassed the range of flight styles of extant birds. In contrast, most enantiornithines had hindlimb proportions that differ from any extant taxa. To explore this, ternary diagrams are used to graph enantiornithine limb variation and to identify some morphological oddities (Otogornis, Gobipteryx); taxa not directly comparable to modern birds. These exceptions are interesting - although anatomically uniform, and similar to extant avians in their wing proportions, some fossil enantiornithines likely had flight styles not seen among their living counterparts.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.