září 07, 2008

[popis] Massospondylus

Massospondylus

Klasifikace
Saurischia
Sauropodomorpha
Prosauropoda
Plateosauria
Massospondylidae

Období
spodní jura (hettang - pliensbach)
200-183 Ma

Velikost
délka 4 - 6 m
výška 1,2 m

Hmotnost
135 - 150 kg

Výskyt
Upper Elliot Formation, Jihoafrická republika
Clarens Formation, Jihoafrická republika
Bushveld Sandstone, Jihoafrická republika/Lesotho
Forest Sandstone, Zimbabwe
Upper Karroo Sandstone, Zimbabwe
? El Tranquilo Formation, Argentina
? Kayenta Formation, Arizona, USA
? Cañon del Colorado Formation, Argentina
? Maleri Formation, Indie

Druhy
M. carinatus Owen, 1854 (typový) - validní
M. browni Seeley, 1895 [nomen dubium]
M. harriesi Broom, 1911 [nomen dubium]
M. schwarzi Haughton, 1924 [nomen dubium]
"M." hislopi Lydekker, 1890 [nomen dubium]
"M." rawesi Lydeker, 1890
"M." huenei Cooper, 1981

Synonyma rodu
Massospondylus Owen, 1854
= Aetonyx Broom, 1911
= Aristosaurus Hoepen, 1920
= Dromicosaurus Hoepen, 1920
= Gryponyx Broom, 1912
= Hortalotarsus Seeley, 1894
= Leptospondylus Seeley, 1895
= Pachyspondylus Owen, 1854

Informace
Massospondylus (rodové jméno pochází z řečtiny a znamená "protáhlý obratel") je rod prosauropoda ze spodní jury jižní Afriky. Byl popsán Richardem Owenem, autorem termínu "Dinosauria" roku 1854. Nálezy fosilního materiálu tohoto rodu pochází z Jihoafrické republiky, Lesotha a Zimbabwe. Rovněž materiál z formací v Argentině, Indii nebo Arizoně je připisován massospondylovi, ale není jisté, zda mu opravdu patřil. Massospondylus je samozřejmě zástupcem kladu Massospondylidae, který byl vytvořen pro tento rod, ale vzhledem k nejasné situaci ohledně bazálních sauropodomorfů není jisté, které další rody do tohoto kladu patří. Studie z roku 2007 nicméně potvrdily validitu tohoto kladu.

Massospondylus byl často stejně jako pokročilejší sauropodomorfové zobrazován jako kvadrupední, podle anatomických studií jeho předních končetin z roku 2007 byl ale spíše bipední. Jeho rozsah pohybu mu prý znemožňoval efektivní kvadrupední chůzi. Studie také vyloučily jiné formy pohybu - omezením byla hlavně neschopnost stočit ruku dovnitř podle podélné osy. Pravděpodobně to byl býložravec, ačkoli podobně jako u některých primitivních ptakopánvých se u prosauropodů uvažuje o omnivorii. Podobně jako dnešní ptáci měl možná Massospondylus vzdušné vaky a zřejmě se jeho vzrůst v dospělosti nezastavoval, narozdíl od dnešních savců. S délkou 4 - 6 metrů to byl středně velký prosauropod. Jeho tělesná stavba byla lehčí než u příbuzného plateosaura. Dobře vyvinuté klíční kosti jsou spojené do útvaru připomínající vidlicovitou kost ptáků (příp. jiných teropodů). Nasvědčuje to tomu, že se tato kost vyvinula z klíčních kostí a že ani u dinosaurů, kteří ještě pravou vidlicovou kost neměli, nebyly klíční kosti bez funkce. Podobně jako Plateosaurus měl i Massospondylus pět prstů s velkým drápem na palci, který mohl sloužit pro získávání potravy nebo jako obrana proti predátorům. Čtvrtý a pátý prst byly výrazně menší oproti zbylým třem.

Malá massospondylova hlava byla asi poloviční délky ve srovnání s jeho stehenní kostí. Lebka byla odlehčena několika párovými otvory. Ve srovnání s příbuzným plateosaurem měl Massospondylus proporčně větší očnice, ale menší antorbitální otvor mezi očnicemi a nozdrami. V zadní části lebky se nacházely dva páry spánkových (temporálních) otvorů - postranní temporální otvor hned za očnicemi a supratemporální otvor zvrchu hlavy. Pár malých otvorů se také nacházel v zadní části spodní čelisti. Lebka bývá tradičně znázorněna jako kratší a širší než u plateosaura, možná se ale jedná o deformaci tlakem u různých exemplářů. Některé parametry lebky se liší podle exempláře, např. tloušťka nadočnicového oblouku. Můžu se jednat o individuální variace nebo o sexuální dimorfizmus.

Jediným validním druhem massospondyla je typový druh M. carinatus popsaný Owenem roku 1854. Druhy M. browni (Seeley, 1895), M. harriesi (Broom, 1911) a M. schwarzi (Haughton, 1924) pocházejí všechny ze stejné formace (jedná se o Upper Elliot Formation v Jihoafrické republice), jsou známý pouze podle fragmentárního materiálu a většinou jsou uznávány jako nomina dubia. M. browni je znám podle dvou cervikálních, dvou dorzálních a tří kaudálních obratlů a také podle různých částí zadní končetiny. Materiál druhu M. harriesi tvoří přední končetina. M. schwarzi je znám podle nekompletní zadní končetiny a křížové kosti. Pozůstatky druhů "M." hislopi a "M." rawesi byly nalezeny v Indii. Materiál "M." hislopi tvoří obratel nalezený ve vrstvách ze svrchního triasu, u druhu "M." rawesi jsou známé pozůstatky ještě slabší - jedná se o jediný zub, navíc nalezený ve svrchnokřídové (!) formaci. Podle aktuálního pohledu byl "M." hislopi sauropodomorfem, ale "M." rawesi byl teropod nebo zástupce úplně jiné skupiny obratlovců. "M." huenei je kombinace vytvořená Cooperem, ketrý zastával názor, že Lufengosaurus je mladším synonymem massospondyla. Přeřazením L. huenei pod rod Massospondylus tak vznikl "M." huenei. Tato synonymizace ale není uznávaná. S rodem Massospondylus je často dále synonymizováno několik rodů známých podle nedostatečného materiálu - jde o rody Aetonyx, Aristosaurus, Dromicosaurus, Gryponyx, Hortalotarsus, Leptospondylus a Pachyspondylus. Pokud jde o gyposaura, zde se podle studie Galton a Upchurch, 2004 jedná o validní taxon, který potřebuje nové rodové jméno.

Pokud jde o klasifikaci massospondyla, nastává problém s monofyletismem taxonu Prosauropoda. Některé nové studie naznačují, že by Prosauropoda opravdu mohla jako sesterská větev sauropodů v rámci Sauropodomorpha být monofyletická, jiné tyto závěry popírají. Jistotu přinesou až další studie a analýzy. Podobně komplikovaná je situace s kladem Massospondylidae. Někteří do tohoto kladu zahrnují i rod Yunnanosaurus, podle jiných se zase jedná o zástupce kladu Anchisauria, sesterské větve kladu Plateosauria, kam patří i Massospondylus.

Zajímavé jsou i některé nové závěry o paleobiologii a paleoekologii tohoto rodu. Studie z roku 2007 napříkald naznačují, že Massospondylus mohl své krátké přední končetiny využívat k obraně proti predátorům. Diskutuje se i o funkci velkého drápu na palci. Mohl sloužit k obranně, strhávání kůry nebo listí ze stromů či k vyrývání kořínků ze země apod.

Rekonstrukce


Zdroje:

http://en.wikipedia.org/wiki/Massospondylus
http://en.wikipedia.org/wiki/Lufengosaurus
http://en.wikipedia.org/wiki/Gyposaurus
http://www.dinosaurier-web.de/
http://en.wikipedia.org/wiki/Prosauropoda
http://en.wikipedia.org/wiki/Massospondylidae
http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/330Sauropodomorpha/330.100.html

Zdroj obrázku:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Massospondylus_BW.jpg

Vítám jakékoli upozornění na chyby v tomto popisu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.