září 09, 2008

[popis] Dacentrurus

Dacentrurus

Klasifikace
Ornithischia
Heterodontosauriformes
Genasauria
Thyreophora
Eurypoda
Stegosauria
Stegosauridae

Období
svrchní jura (oxford - kimmeridž)
159 - 150 Ma

Velikost
délka 6 - 10,1 m
výška až 3,5 m

Hmotnost
5 - 6,5 tun

Výskyt
formace Kimmeridge Clay, jižní Anglie
formace Corallian Oolite, Anglie
formace Argiles d'Octeiville, Francie
bezejmenný člen Lourinha Group, Portugalsko
formace Los Serranos, Španělsko

Druhy
D. armatus (Owen, 1875)

Synonyma rodu
Dacentrurus Lucas, 1902
= Omosaurus Owen, 1875 (zabral Leidy, 1856)

Dacentrurus armatus (Owen, 1875)
= Omosaurus armatus Owen, 1875
= Omosaurus hastiger Owen, 1877
= Omosaurus lennieri Nopcsa, 1911
= Astrodon pusillus Lapparent & Zbyszewski, 1957
= Dacentrurus lennieri Thulborn, 1975

Informace
Dacentrurus (neobvyklé rodové jméno znamená "velmi ostrý ocas" a naráží pravděpodobně na ocasní ostny přítomné u tohoto rodu i jiných stegosauridů) byl jeden z největších stegosauridů. Žil na území dnešní Evropy v období svrchní (některé zdroje uvádějí i střední) jury. Odhady jeho délky se většinou pohybují kolem 7 metrů, některé zdroje udávají ale až 10,1 m. Tím by se stal druhým nebo dokonce úplně největším známým tyreoforem. Dacentrurus je prvním objeveným stegosaurem. Richard Owen, známý britský paleontolog jej popsal už roku 1875 jako druh "Omosaurus" armatus. Rod Omosaurus byl však již zabrán Leidym roku 1856 pro jistý rod fytosaura a v současnosti je klasifikován jako nomen dubium. Nové rodové jméno vytvořil až Frederic A. Lucas roku 1902 a druh "O." armatus přiřadil ke svému rodu Dacentrurus jako typový druh. Pozůstatky dacentrura se našly v Anglii (v hrabstvích Dorset [2], Wiltshire [3] a Cambridgeshire [1]) ve Francii (formace Argiles d'Octeville, department Seine-Maritime [4]), Španělsku (formace Los Serranos ve Valencii [7]) a Portugalsku (nepojmenované jednotky ze skupiny Lourinha v provincii Beira Litoral [5]; provincie Estremadura [6]).


Uspořádáním plátů a ostnů na svém hřbetu Dacentrurus spíše než stegosaura připomínal blízce příbuzný rod Kentrosaurus. Typické pláty - u dacentrura byly výrazně menší než u stegosaura - pokrývaly jen krk a ramena živočicha. Záda a ocas pokrývaly vysoké, šikmo do strany vyčnívající ostny. Narozdíl od stegosaura malé hřbetní pláty dacentrura zřejmě nehrály žádnou roli při termoregulaci, spíše sloužily k zastrašení predátora (reálné využití při sebeobranně pravděpodobně neměly) nebo jako znak mající roli při sexuálním výběru. V některých publikacích je Dacentrurus uváděn jako nejmenší stegosaurid vůbec s délkou jen asi 12 stop (kolem 4 metrů). Ve skutečnosti jedinec, kterému patřil fosilní materiál ukazující na takové rozměry, nebyl ještě dospělý. Dacentrurus byl naopak velkým živočichem - jeho femur měří přes 1 metr a kompletní pánev nalezená v Kimmeridge Clay měří přes kyčle 1,5 m.

Rod Dacentrurus zahrnuje jediný validní druh - D. armatus. Jiné druhy, jako "D." phillipsii, "D." durobrivensis, "D." venustus a D. lennieri byly zařazeny pod jiný rod (např. Lexovisaurus) nebo byly synonymizovány s D. armatus. Studie Maidment et al., 2008 uvádí, že materiál dříve připisovaný druhu D. armatus je příliš nekompletní, aby šlo s jistotou určit druh. Některé části kompletnějšího materiálu z Portugalska jsou poněkud odlišné od holotypu, nicméně jsou stále příliš nekompletní, aby podle nich byl popsán nový druh. Je třeba potvrdit přítomnost validních autapomorfií mezi materiálem z Británie a z jiných evropských nalezišť, v současnosti je však exempláře z francouzské Normandie, Portugalska a Španělska možné označit pouze za materiál Dacentrurus sp.

Rekonstrukce


Zdroje:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dacentrurus
http://www.dinosaurier-web.de/galery/pages_d/dacentrurus.html
http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6458&Itemid=67
http://dml.cmnh.org/2000Aug/msg00427.html
http://www.dinoruss.com/de_4/5ce7aa5.htm
Maidment, Norman, Barrett & Upchurch, 2008 - "Systematic and phylogeny of Stegosauria (Dinosauria: Ornithischia)" Journal of Systematic Palaeontology: page 1 of 41 doi:10.1017/S1477201908002459

Zdroje obrázků:

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Dacentrurus.png
http://www.dinoruss.com/de_4/5ce7aa5.htm

Vítám jakékoli upozornění na chyby v tomto popisu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.