září 09, 2008

[popis] Breviparopus

Breviparopus

Klasifikace
Saurischia
Sauropodomorpha
Sauropoda
Eusauropoda

Období
střední až svrchní jura (aalen - oxford)
175 - 160 Ma

Délka
pravděpodobně více než 30 m

Hmotnost
pravděpodobně více než 50 tun

Výskyt
údolí Iouridéne, Maroko

Druhy
B. taghabaloutensis Dutuit & Ouazzou, 1980 (pouze ichnospecies)

Informace
Breviparopus taghabaloutensis je pojmenování pro obrovské stopy (jedná se tedy ichnotaxon - viz definice ichnotaxonu) ze střední nebo svrchní jury, nalezené v pohoří Atlas v údolí Iouridéne u vesnice Taghabalout 10 kilometrů východně od města Demnate. Na této lokalitě se stopy dinosaurů nacházely už od roku 1937, ale stopy sauropoda zde byly objeveny prvně. V období střední jury se zde rozkládala laguna a Breviparopus kráčel v bahně u jejího okraje. Ve stopách jsou i kousky zkamenělého bahna, které se breviparopovi přichytilo na noze a po jejím zdvižení spadlo dolů. 25 metrů východně od konce východní řady stop byly v řetězci o délce 42 m nalezeny stopy dalších dvou příslušníků stejného druhu, sestávající však už jen z otisku špiček předních nohou - zde už tedy breviparopové plavali, a to tak, že se pouze předníma nohama odráželi ode dna. Další stopy plavajících obrů byly nalezeny o čtvrt kilometru dál.

Pokud se skutečně jednalo o blízkého příbuzného cetiosaura, jak se někdy tvrdí, muselo dojít k prudkému nárůstu veliosti během nebývale krátkého času - mnohem menší (18 m) Cetiosaurus oxoniensis žil rovněž ve střední době jurské. V současnosti se spíše soudí, že tento mysteriózní sauropod mohl být diplodokidem nebo titanosauriformem buď ze skupiny Brachiosauridae nebo Titanosauria. O titanosaura však jít zřejmě nemohlo, neboť by Breviparopus jiné zástupce této skupiny předstihl o 70 milionů let. Domněnka, že Breviparopus byl blízce příbuzný cetiosaurovi, a došlo tedy k prudkému zvětšení tělesných rozměrů během velmi krátké doby dokonce přiměla ke spekulacím o velkých neobjevených dravcích střední jury Maroka.

Kompletní stopy, kdy Breviparopus kráčel po bahně, byly včetně oblasti vytvořené sklouznutím 115 cm dlouhé. Před stopami zadní nohy byly půlkruhové otisky 50 cm dlouhé a 65 cm široké - otisky přední části přední nohy. Největší odhady délky tohoto dinosaura zněly 48 nebo dokonce 50 metrů. Pokud by se však skutečně jednalo o brachiosaurida, nebyl by Breviparopus větší než daleko lépe známý rod Sauroposeidon - tj. asi 28 - 34 m dlouhý, kolem 17 m vysoký a až 60 tun těžký. Takové velikostní kategorii nasvědčuje i porovnání velikosti breviparopových stop se stopami brachiosaura. Stopy jsou nicméně nedostatečným materiálem k vyvozování přesnějších údajů o velikosti nebo dokonce klasifikaci. Ani pojmenování tohoto dinosaura není platné. Pokud někdy bude objeven typový fosilní materiál, pojem "Breviparopus" bude nahrazen jiným jménem.

Nalezené stopy:


Zdroje:

Záhada dinosaurů - Jaroslav Mareš, 1993
http://en.wikipedia.org/wiki/Breviparopus
http://en.wikipedia.org/wiki/Titanosaur

Zdroj obrázku:

http://oficina.cienciaviva.pt/~pw011/jazidas/breviparopus.1.coppy.jpg

Vítám jakékoli upozornění na chyby v tomto popisu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.