září 20, 2008

Anatomie a systematická pozice druhu C. tashuikouensis

...je předmětem nové studie, jejíž shrnutí přináší tento článek. Studie byla opět k dispozici kompletní.

Chilantaisaurus tashuikouensis, teropod známý podle nekompletní postkraniální kostry ze spodní křídy (stupně apt až ?alb) Ulansuhai Formation v čínském Vnitřním Mongolsku, je zajímavý především z pohledu biogeografie a složení místní fauny. Velká teropodní fauna centrální Asie během období spodní a "střední" křídy zůstává v porovnání s Afrikou, Evropou a Jižní Amerikou z velké části neznámá. Ačkoli je původní popis C. tashuikouensis skvěle ilustrovaný a celkem detailní, fotografie materiálu chybí a popis se týká především hlavních znaků, jež lze obecně nalézt mezi velkými teropody spíše než detailnějších informací použitelných pro fylogenetickou analýzu na úrovni rodů nebo druhů. Přestože některé fylogenetické analýzy naznačují, že se jedná o bazální tetanuru (Harris, 1998; Rauhut, 2003), systematická pozice druhu zůstává nevyřešena. Byl přiřazován k oběma hlavním skupinám bazálních tetanur: k allosauroidům (podle Harrise, 1998) i ke spinosauroidům (podle Rauhuta, 2003). Podle studie Holtze, Molnara a Currieho z roku 2004 se jedná o Tetanurae incertae sedis - tetanuru s nejasným taxonomickým původem. Cílem nové práce Rogera Bensona a Xu Xinga je ale přinést podrobnější anatomické údaje, které bude možné použít pro kladistickou analýzu a následné rozhodnutí systematické pozice tohoto problematického druhu.

Redeskripce typového materiálu C. tashuikouensis odhalila neovyklou kombinaci morfologických znaků, z nichž některé zřejmě mohou být považovány za synapomorfie kladu Neotetanurae. Jiné anatomické znaky Chilantaisaurus sdílí s konkrétními zástupci kladu Allosauroidea, oproti tomu mu ale chybí znaky typické pro všechny ostatní allosauroidy - např. femur (stehenní kost) je více než 2,5x větší než humerus (kost pažní). To naznačuje bazálnější pozici v rámci kladu Tetanurae. Se spinosauroidy Chilantaisaurus sdílí mimojiné zvětšený a prodloužený první prst na přední končetině, nejedná se ale o znak pro spinosauroidy unikátní. Vysoce redukovaný čtvrtý chocholík (trochanter) stehenní kosti může být autapomorfií rodu Chilantaisaurus nebo spojuje tento rod s kladem Coelurosauria do zcela nové skupiny. Je pravděpodobné, že Chilantaisaurus je zástupcem skupiny Neotetanurae, ale zřejmě se nejedná o allosauroida. Možná je zástupcem alternativní linie velkých teropodů, která přečkala do křídy ještě z období diverzifikace bazálních neotetanur během střední jury.

Zdroj:

Benson & Xu, 2008

Abstrakt studie:

Benson, R.B. and Xu, X. 2008. The anatomy and systematic position of the
theropod dinosaur Chilantaisaurus tashuikouensis Hu, 1964 from the Early
Cretaceous of Alanshan, People's Republic of China. Geological Magazine.
doi:10.1017/S0016756808005475


There is little consensus on the systematic position of the colossal theropod dinosaur Chilantaisaurus tashuikouensis from the Cretaceous (Aptian–?Albian or Upper Cretaceous)Ulansuhai Formation of Inner Mongolia, which has been recovered as a derived member of both Allosauroidea and Spinosauroidea by numerical phylogenetic analyses. Redescription of the type material of C. tashuikouensis reveals an unusual combination of morphological features that render determination of its systematic position problematic. It possesses anatomical features that have been proposed as synapomorphies of Neotetanurae: a preacetabular fossa on the ilium, and a wedge-shaped crosssection of the shaft of the third metatarsal. It also shares some features with specific allosauroid taxa: a pronounced ulnar epicondyle on the humerus, and a prominent medial shelf bounding the preacetabular fossa on the ilium (also present in tyrannosauroids). However, it lacks some features that are present in all other allosauroids: a marked depression on the anterior surface of the distal humerus adjacent to the ulnar condyle, and a humerus that is less than 0.4 times the length of the femur; it furthermore possesses a tibial astragalar facet that is approximately 10 % of the tibial length, which suggests a more basal position within Tetanurae. Chilantaisaurus shares certain features with some spinosauroids: an enlarged and elongated first manual ungual, and a suprastragalar buttress that has been modified to a vertical ridge, but these characters are not unique to spinosauroids. Ahighly reduced fourth trochanter may be an autapomorphy of Chilantaisaurus, as has previously been suggested, or unite the taxon with Coelurosauria in an entirely novel grouping. On the basis of these observations it is likely that Chilantaisaurus is a neotetanuran, but unlikely that it is an allosauroid. Chilantaisaurus may belong to an alternative lineage of very large theropods that continued into the Cretaceous from the diversification of basal neotetanurans during the Middle Jurassic.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.