února 26, 2009

Shidaisaurus jinae, nový rod a druh teropoda z čínské střední jury

Další z mnoha nových studií. V okamžik, kdy začínám psát tento článek, se ještě na internetu neobjevil anglický abstrakt a já tedy veškeré údaje čerpám z vynikajícího a pohotového článku z blogu Theropoda, jehož autorem je Andrea Cau. Automatický překlad z italštiny snad nenadělal příliš škod, v každém případě se vyplatí počkat na studii.

Nový rod a druh bazální tetanury, Shidaisaurus jinae, byl nově popsán ve studii Wu, Currie, Dong, Pan & Wang, 2009 ze svrchní části Lufeng Formation (raná střední jura) v Číně. Stáří nálezu dokládá jeho význam: právě přelom spodní a střední jury je jedním z nejvíce záhadných a nejméně známých obdobích teropodí historie. Právě zde zřejmě došlo k rozštěpění na linie Ceratosauria a Tetanurae. Shidaisaurus je znám z fragmentárního, ale artikulovaného exempláře (spojení kostí tedy nebylo poškozeno). Kost kyčelní a kost stydká jsou 60 - 63 cm dlouhé, což při srovnání s ostatními podobnými teropody dává odhadovanou celkovou délku těla zhruba 6 m. Nekompletní osifikace křížové kosti ale naznačuje, že zvíře nebylo v době smrti ještě plně dospělé. Holotyp sestává z jak okcipitální (= zadní, týlní), tak kaudální části lebeční klenby, páteře kompletní až na první tři kaudální obratle a téměř kompletní pánve. Cau zmiňuje, že mnoho regionů cervikální páteře je překryto ostatky jakéhosi sauropoda. Vzhledem k tomu, že kostra teropoda je artikulovaná, bylo by podle něj zajímavé prozkoumat tafonomii tohoto spojení (zemřel snad dravec se svou kořistí?). Současná přítomnost pozůstatků lebky, pánve a páteře je velmi důležitá, protože dovoluje srovnat materiál s jinými fragmentárními teropody ze stejného geologického stupně. Shidaisaurus vykazuje pozoruhodnou kombinaci primitivních znaků (soustřeďujících se hlavně na sedací kosti a obratlech) a znaků odvozených - ty jsou patrné především na lebce, která připomíná allosauroidy. Autoři studie se zaměřili na popis podobností a odlišností od dalších čínských teropodů ze střední jury, tedy od rodů Xuanhanosaurus, Gasosaurus, "Szechuanosaurus" zigongensis, Chuandongocoelurus, Monolophosaurus a sinraptoridů. Nenavrhují ale žádné přesnější zařazení. Potvrzení či vyvrácení příbuznosti rodu Shidaisaurus a kladu Tetanurae nechávají budoucím studiím. Popis je naštěstí dost podrobný na to, aby šlo fylogenezi otestovat. A zde nastává prostor pro samotného Caua.

Fylogeneze karnosaurů; autorem je Andrea Cau, který se rozhodl zahrnout data z nové studie (publikované v žurnálu Acta Geologica Sinica) do fylogenetické analýzy.

Vzhledem ke své klíčové stratigrafické pozici a unikátní kombinaci znaků je nový teropod velmi užitečný pro lepší pochopení vztahů mezi bazálními tetanurami. Autor proto umístil rod Shidaisaurus do datové mega-matice kódované pro asi 125 znaků. Předběžná analýza umístila rod Shidaisaurus do kladu Carnosauria, ale mimo klad Allosauroidea. Shidaisaurus z analýzy vyšel jako odovzenější než nejbazálnější zástupce Carnosauria, Monolophosaurus. Výsledkem je "unresolved" trichotomie s rodem Neovenator a kladem Allosauroidea, mimo níž stojí Monolophosaurus. Andrea Cau dále poznamenává, že nejnovější analýzy vzešlé z nových dat již nepodporují hypotézu o neovenatorově pozici v rámci Carcharodontosauridae a mezi tyto analýzy zařadil i nedávnou monografii o neovenatorovi (už dlouho rozpracovaná na blogu, publikována zde bude snad do konce týdne). Výsledky podle Caua celkově naznačují, že už v rané fázi střední jury existovaly nejméně čtyři plně rozlišené vývojové linie karnosaurů.


Zdroj (včetně obrázků):

http://theropoda.blogspot.com/2009/02/shidaisaurus-jinae-wu-et-al-2009-e.html

Citace:

Wu X., Currie P.J., Dong Z., Pan S. & Wang T., 2009 - A New Theropod Dinosaur from the Middle Jurassic of Lufeng, Yunnan, China. Acta Geologica Sinica 83: 9-24.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.