února 15, 2009

Diverzita teropodů z Milk River Formation zjištěna podle statistické analýzy zubů

Různorodost a variace dinosauřích zubů z kanadské Milk River Formation zkoumá další z řady novějších studií (a to i přes to, že v citaci má uvedeno datum 2008). Nejstarší dinosauří fosilie kdy nalezené v Albertě pocházejí, jak připomíná abstrakt, právě z Milk River Formation, konkrétně jejího členu Deadhorse Coulee. Ten se datuje do nejpozdnějšího santonu, což znamená stáří zhruba 85 Ma (santon je čtvrtý stupeň svrchní křídy). Zdejší pozůstatky obratlovců bohužel sestávají převážně z izolovaných elemntů a mikrovertebrátních fosilií (což znamená izolované zuby, kosti a šupiny různých obratlovců). Autor nové studie se rozhodl změřit a podrobit analýze 1572 relativně kompletních zubů neptačích teropodů, pocházejících z celkem 20 lokalit v členu Deadhorse Coulee. Výsledky by měly pomoci určit diverzitu zdejších teropodů v daném období. Celkem bylo rozeznáno několik typů zubů. Jeden z nich vypadá jako zub zástupce kladu Tyrannosaurinae nebo teropoda, který byl tyrannosaurinům velmi podobný; další zuby jsou srovnatelné s druhy Richardoestesia gilmorei a Richardoestesia isosceles (připomeňme, že R. gilmorei je rovněž znám z Milk River Formation a materiál řazený k rodu Richardoestesia obecně tvoří hlavně zuby [pouze u R. gilmorei se dochovaly i zubní kosti]). Jiné typy zubů byly přiřazeny neurčitým zástupcům kladů Dromaeosaurinae a Velociraptorinae. Poslední typ uvedený v abstraktu je srovnatelný s troodontidem druhu Paronychodon lacustris (opět známý jen na základě zubů). Velikost vzorku dovolila přesnou identifikaci i bez výhody, kterou by obnášel srovnatelný materiál stejného stáří. Multivariátní statistická analýza, zahrnující např. komponentovou analýzu, přinesla přijatelné rozdělení všech taxonů, ačkoli oddělené analýzy postavené na pozorováních tvaru zubů stále poskytují lepší výsledky. Nejlepší výsledky analýzy dokázaly přesně 96% exemplářů správně identifikovat. To autor považuje za důkaz pro své tvrzení, že jeho postup se může uplatnit jako metoda ke zjištění diverzity v oblastech a formacích, odkud jsou známy pouze zuby bez čelistního materiálu.

Zdroj:

http://forum.wildprehistory.org/

Abstrakt studie:

Larson, D.W. 2008. Diversity and variation of theropod dinosaur teeth from the uppermost Santonian Milk River Formation (Upper Cretaceous), Alberta: a quantitative method supporting identification of the oldest dinosaur tooth assemblage in Canada. Canadian Journal of Earth Sciences 45(12):1455-1468. doi: 10.1139/E08-070.

The Santonian Deadhorse Coulee Member of the Milk River Formation preserves the oldest dinosaur body fossils found in Alberta. However, vertebrate remains consist almost exclusively of isolated elements and microvertebrate assemblages. Here, 1572 relatively complete shed non-avian theropod teeth from 20 localities in the Deadhorse Coulee Member are measured and analyzed to assess species diversity. Teeth are referred to or similar to Tyrannosaurinae indet., cf. Richardoestesia gilmorei, cf. Richardoestesia isosceles, Dromaeosauridae indet., Dromaeosaurinae indet., Velociraptorinae indet., and cf. Paronychodon lacustris. For the taxa identified, the large sample size allows for the assessment of their range of variation and accurate identification, without the benefit of comparable material of this age. Multivariate statistics, including a principal component analysis and a canonical variate analysis, provide reasonable separation of all taxa, although better results are achieved by separate analyses based on qualitative observations of denticle shape. The best results of the canonical variate analysis identified 96.0% of specimens correctly. This corroborates the qualitative identification of specimens and illustrates a valid way of evaluating diversity in areas and formations from which no described jaw material is known.

2 komentáře:

  1. Jinak jen drobný překlep... "právně" místo správně... ty mi od práva nedáš pokoj ani ve studiích :)) Jirka

    OdpovědětVymazat
  2. :o) Díky moc, opraveno. Tohle se mi stává nepříjemně často...

    OdpovědětVymazat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.