ledna 18, 2009

Nové dinosauří lokality v Patagonii: první argentinský spinosaurid?

Přestože je Patagonie, resp Argentina jednou z nejdůležitějších oblastí pro současnou dinosauří paleontologii, konkrétní lokalita, o které referuje nová studie, vydala fosilizované pozůstatky obratlovců poprvé. Jde o svrchnokřídovou lokalitu El Anfiteatro, ležící na severu provincie Río Negro v Argentině. Fosilní materiál obratlovců už byl nalezen ve vrstvách formací Cerro Lisandro, Portezuelo a Plottier. Pozůstatky z Cerro Lisandro Formation zahrnují fosilie velkých dvojdyšných ryb, a, což je zajímavější, dinosaurů. Jde jednak o sauropody z kladu Titanosauria, jednak o množství různých neurčitých teropodů, vykazujících však některé znaky kladů Carcharodontosauridae, Spinosauridae, Abelisauria a Coelurosauria. Složený fauny ve formaci Plottier je naproti tomu odlišné a zahrnovalo želvy z kladu Chelidae, krokodyliformy a opět dinosaury, tentokrát z kladů Ornithopoda, Titanosauria a Theropoda. Teropodi z Plottier Formation přitom pravděpodobně náležejí ke kladům Carcharodontosauridae a Unenlagiinae, přičemž jistý teropodní materiál byl také identifikován jako neurčitý zástupce Coelurosauria. Portezuelo Formation se v současnosti jeví méně bohatá než výše zmíněné dvě formace. Většina zde nalezených obratlovců je shodná s materiálem zjištěným z jiných patagonských lokalit, výjimku ale tvoří možný spinosaurid z formace Cerro Lisandro. Dosud byli spinosauridi známi z jihoamerického území pouze díky objevům z brazislké formace Santana, a ty jsou navíc datovány do spodní, nikoli svrchní křídy.

Zdroj:

http://forum.wildprehistory.org/

Absrakt studie:

Salgado, L., Canudo, J.I., Garrido, A.C., Ruiz-Omeñaca, J.I., Garcia, R.A., de la Fuente, M.S., Barco, J.L., and Bollati, R. 2009. Upper Cretaceous vertebrates from El Anfiteatro area, Río Negro, Patagonia, Argentina. Cretaceous Research. doi: 10.1016/j.cretres.2009.01.001.

The first vertebrate remains from the Upper Cretaceous locality El Anfiteatro (northern Río Negro, Patagonia, Argentina) are described. Fossil remains were recovered in beds of Cerro Lisandro, Portezuelo, and Plottier Formations. From the Cerro Lisandro Formation, remains of large fishes, dipnoans, titanosaur sauropod dinosaurs, and a variety of theropod dinosaurs (cf. Carcharodontosauridae, cf. Spinosauridae, cf. Abelisauria and Coelurosauria indet.) are reported. The Plottier Formation, in turn, has yielded remains of Chelidae turtles, crocodyliforms, titanosaur sauropods, theropods (cf. Carcharodontosauridae, Coelurosauria indet., cf. Unenlagiinae), and ornithopods. To date, the Portezuelo Formation has been the less prolific of all. Except for the record of a possible spinosaurid in the Cerro Lisandro Formation, the rest of the evidence obtained from El Anfiteatro is congruent with the record of other Patagonian sites where the Limayan and Neuquenian tetrapod associations were established.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.