ledna 11, 2009

Coahuilaceratops magnacuernus - nepublikovaný ceratop z Mexika

Můžeme jen doufat, že letošní rok bude na nové rody dinosaurů bohatší, než ten minulý. Prvním, kdo se zapsal na čistý list roku 2009, byl Anchiornis - jak jsem zjistil z vynikajícího Dinosaur Genera List, jde opět o případ, kdy by měl taxon popsaný v předcházejícím roce formálně spadat pod rok následující. V tomtéž zdroji lze narazit na ještě jednu horkou novinku z roku 2009 - nomen manuscriptum "Coahuilaceratops magnacuernus". Není to tak docela poprvé, co na blogu padla zmínka o tomto taxonu - v článku z 5. ledna jsem ocitoval prohlášení Tima Williamse z DML o "nových ceratopech z Mexika". Zde chci přinést o novém rodu a druhu více informací, pro začátek je ale potřeba uvést něco o statutu nového jména. Nomen manuscriptum je pojem označující takové taxony, jejichž popis se objevil v rukopisu, který je teprve připravován k publikaci a který nějak "unikl ven" - v dnešní době tedy především přes internet. Takové jméno je tedy formálně nepublikované a tudíž - dokud se tento stav nezmění - invalidní. Pokud jméno publikováno bude, stane se validním, ale bude změněno datum jeho popisu (pokud by tedy byl "Coahuilaceratops" publikován až roku 2010, bude se uvádět toto datum, ne rok 2009) a jeho autoři (to samozřejmě pouze v případě, kdyby se na formálně publikovaném popisu podílel jiný autor než u manuskriptu). Z tohoto důvodu je v celém článku jméno uváděno v uvozovkách a bez kurzivy.

Autory uniklého manuskriptu jsou Mark Loewen, Scott Sampson, Eric Lund, Andrew Farke, Martha Aguillón-Martínez, Claudio de León, Rubén Rodríguez-de la Rosa, Mike Getty a David Eberth Eberth, 2009. Většina z nich má buď zkušenost s mexickými lokalitami, nebo rohatými dinosaury, a ve velmi podobném složení se již podíleli na více studiích zabývajících se provincií Coahuila (viz "Paleontology and stratigraphy of the dinosaur-bearing Cerro del Pueblo Formation, southern Coahuila, Mexico" z roku 2002). Nový rod a druh dinosaura pochází z vrstev starých 72 milionů let (pozdní kampán; svrchní křída) a byl objeven výzkumníky z Museo del Desierto, na hranicích států Coahuila a Nuevo León v severozápadním Mexiku. Fosilizovaná kostra bude rekonstruována až po komplexním výzkumu, již dnes je ale možné odhadnout její přibližné rozměry: výška dva metry, délka asi šest metrů. Jedná se tedy o relativně velkého živočicha, ačkoli nedosahuje rozměrů svých starších a známějších příbuzných ze severoamerického kontinentu, rodů Triceratops nebo Eotriceratops. Živočicha charakterizují mimořádně velké rohy, po kterých dostal své druhové jméno "magnacuernus" (rodové jméno potom znamená "rohatá tvář z Coahuily"). O samotném živočichovi už zdroj nenabízí žádné detaily, pouze cituje ředitele Museo del Desierto, podle kterého bylo ve státě Coahuila objeveno hned několik nových druhů dinosaurů a prehistorických živočichů - to je sice pravda, není mi ovšem jasné, zda Arturo González mluví o zcela nových, ještě nepopsaných objevech, anebo již publikovaných nálezech z posledních let (Velafrons coahuilensis apod.). Padla i zmínka o pterosaurovi se jménem "Vallecinosaurios", tady už ale vůbec nedokážu posoudit, jestli jde o nový taxon nebo španělskou zkomoleninu jména nějakého ze zdejších ichnotaxonů (podle neobyvklé koncovky bych tipoval druhou variantu).

Zdroje:

http://dml.cmnh.org/2008Nov/msg00184.html
http://www.polychora.com/dinolist.html

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.