ledna 28, 2009

Ceratonykus oculatus, nový rod a druh mononykina z Mongolska

V poslední době jsem web značně zanedbával. Nejen, že jsem sem nepsal o aktuálních objevech z paleontologie ornitodirů, ale dokonce jsem uvažoval o přechodu na jiný blogovací systém. Nakonec zbylo jen několik podnětů ke zlepšení, které postupně zrealizuji. A teď už k novému objevu, který jsem dost dlouho ignoroval:

Ceratonykus oculatus, tak zní název nového alvarezsaurida, popsaného slavným mongolským paleontologem Rinchenem Barsboldem a jeho ruským protějškem Vladimirem Alifanovem. Že jde o alvarezsaurida je prakticky jisté, samotná studie ale tento klad zmiňuje. Namísto toho zmiňuje skupinu Alvarezsauria. Alvarezsauria je jméno pro skupinu v linnéovské klasifikaci, zavedené poprvé Bonapartem roku 1991. Měla zároveň zahrnovat skupinu pojmenovanou Alvarezsauridae (rovněž Bonaparte, 1991). Klasifikace, podle které Alvarezsauridae spadá pod Alvarezsauria, se mnoho zdrojů drží ještě dnes, a to jednoduše proto, že "podřád" (Alvarezsauria) musí být obsáhlejší než "čeleď" (Alvarezsauridae). Narozdíl od Alvarezsauridae, které roku 1999 Sereno definoval, jméno Alvarezsauria - zřejmě, nejsem si tím podle dostupných zdrojů docela jist - fylogenetickou definici nikdy nezískalo a nemělo by se používat (přestože pojmenování je jako takové elegantnější než Alvarezsauridae s koncovkou typickou pro rank-based code). Pokud by Alvarezsauria mělo zahrnovat alvarezsaura a klad Mononykinae, jak některé zdroje naznačují, pak by se situace ještě zkomplikovala, neboť by Alvarezsauria byla v důsledku méně obsažná než Alvarezsauridae. Stále ale předpokládám, že jméno Alvarezsauria nikdy definováno nebylo. Ani druhý klad, který Alifanov s Barsboldem využívají k upřesnění pozici ceratonyka mezi jejich "alvarezsaury", není příliš šťastný - jedná se o skupinu Parvicursoridae. Podle standardů rank-based ICZN je Parvicursoridae mladším synonymem Alvarezsauridae, a z hlediska FyloKódu je bezvýznamné, protože nemá definici. Těžko říct, co vlastně zařazení mezi "parvikurzoridy" znamená. Nicméně autoři předpokládají, že Mononykinae je sub-kladem této skupiny, takže v ceratonykově klasifikaci máme alespoň jeden "normální" klad. Odhadovat záměry autorů je ale bezpředmětné - studie je v ruštině a o výsledcích případné fylogenetické analýzy v ní obsažené si tedy většina "publikujících paleontologů" nepřečte. A nyní se, po nudném klasifikačním úvodu, můžeme zaměřit na detaily o samotném ceratonykovi.

Nový rod a druh je znám ze svrchní křídy Mongolska, konkrétně z formace Baruungoyot. Je popsán na základě fragmentární kostry a podle autorů se od jiných "alvarezsaurů" odlišuje velkým počtem znaků, mezi které patří krátká stehenní kost, značně redukovaný třetí metatarzál a dlouhý tarzometatarzus (běhák; kost nacházející se mezi kostí lýtkovou, holenní a prsty, jenž vznikla srůstem kůstek nártních [metatarzálů] a zánartních [tarzálů]). Karpometakarpus (úvar analogický tarzometatarzu, ale na přední končetině) se skládá z kostí bodcovitého tvaru. Výplň mozkovny, která vznikla při fosilizaci, vykazuje velké akustické hrbolky a spodní pozici zrakových laloků v rámci středního mozku, stejně jako absenci vertikálního zakřivení ve spodní části mozkovny. V závěru abstraktu autoři šokují výrokem, podle nějž "alvarezsauři" nejsou teropody. Těžko říct, co jiného by měli být - sauropodomorfy spíše ne, ptakopánvými už rozhodně ne a bazálnějšími archosaury vzhledem k množství pokročilých znaků také ne. A ačkoli se studie na jejich klasifikaci tak docela neshodnou (podle dřívějších závěrů měli být sesterským taxonem Ornithomimosauria v rámci Ornithomimiformes, dnes to "vypadá" spíše na bazální maniraptory), jejich pozici v rámci Theropoda potvrzují všechny fylogenetické analýzy a Ceratonykus na tom jen těžko něco změní. Konec konců, i sami autoři věří v zařazení svých "alvarezsaurů" mezi dinosaury; alespoň soudě podle klasifikace v citaci.

Podle příspěvku J. A. Headdena autoři zmiňují ve studii výrazně neptačí tvar mozku. Velký (přední) mozek je umístěný přímo vepředu spíše než nad mozečkem. Zrakové laloky jsou uloženy spíše více do stran, než aby byly vnořeny do středního mozku spolu s míchou. Celkově je mozek protáhlý, úzký a nízký. Holotyp s označením MPD 100/120 se skládá z lebky a mandibuly, jenž jsou kompletní od velkého týlního otvoru až téměř po přední okraj slzných kostí. Zachovala se série cervikálních obratlů; stejně jako první a několik následujících obratlů kaudálních. Výrazný je kýl na hrudní kosti, krkavčí kost (korakoid) nese stejný postranní hřeben, jako tatéž kost u rodu Patagonykus. Zachovala se také třetina humeru blíže tělu a karpus zahrnující dva neobvyklé ostře vybíhající elementy, již zmíněné v minulém odstavci. Ceratonykus dostal své jméno zřejmě právě podle nich. Materiál zahrnuje i prstní článek bez drápu, přední část lopaty kyčelní kosti, obě kosti holenní, avšak bez kosti lýtkových, obě sady metatarzálů (včetně pátého a prvního) a proximální prstní články 1-2 u téměř všech prstů. Délka tibiotarzu je 89 mm, což je srovnatelné s tibiotarzem druhu Parvicursor remotus (PIN 4487/25), jenž měří 75,6 mm a také stejnou kostí u druhů Mononykus olecranus (GIN 107/6; délka 175,2 mm) a Albertonykus borealis ("alvarezsaur" z Kanady, popsaný Longrichem a Curriem, nemůže být nikým jiným), u kterého tibiotarzus měří 185 mm.

Headden také dodává, že autoři striktně dělí alvarezsauridy (resp. "alvarezsaury") na severoamerickou/asijskou a jihoamerickou větev, což by mohlo jejich klasifikaci poněkud objasnit. Headden také udává jinou formaci než abstrakt: podle něj byly fosilie ceratonyka objeveny v dobře známé formaci Nemegt, ne Baruungoyot. Upřesňuje i polohu nálezu: lokalita Hermiin Tsab (Khermeen Tsav) v regionu Omnogovi.Zdroje:

http://dml.cmnh.org/2009Jan/msg00123.html
http://dml.cmnh.org/2009Jan/msg00128.html

Zdroj obrázku:

http://www.flickr.com/photos/allmost/3193222725/sizes/o

Abstrakt studie:

Alifanov, V.R. and Barsbold, R. (2009). _Ceratonykus oculatus_ gen. et sp. nov., a new dinosaur (?Theropoda, Alvarezsauria) from the Late Cretaceous of Mongolia. Paleontol. Zh. (Russ.) 2009, 1: 86â99.

A new dinosaur, _Ceratonykus oculatus_ gen. et sp. nov. (Parvicursoridae, Alvarezsauria), from the Upper Cretaceous (Baruungoyot Formation) of Mongolia is described based on a fragmentary skeleton. It differs from other alvarezsaurians in many characters, including the short femora, long tarsometatarsals, and considerably reduced third metatarsals. The carpometacarpals contain spikelike bones. The natural endocast of the new taxon shows large acoustic tubercles, the ventral position of the optic lobes in the midbrain, and the absence of a vertical flexure at the brain floor. The data obtained cast doubt on the taxonomic position of alvarezsaurians in the Theropoda.

4 komentáře:

 1. Tak striktní, že "alverezsauři nejsou teropody", asi autoři nejsou. Spíše se vyjadřují tak, že dostupný materiál "vrhá pochybnost na příslušnost k Theropoda", což je přece jen mírnější tvrzení (ostatně i v názvu studie Theropoda je, i když s otazníkem). Každopádně kolem toho určitě je a bude ještě rozruch ;) Jirka

  OdpovědětVymazat
 2. Máš pravdu, Alifanov a Barsbold to skutečně netvrdí s jistotou. Zajímalo by mě, co jiného by podle nich ale alvarezsauridi vlastně měli být. Napadlo mě, jestli by tu nemohla být souvislost s herrerasauridy, ale je asi skutečně třeba počkat.

  OdpovědětVymazat
 3. Na DML kdosi spekuloval, že prostě Aves (pak by ale mělo vyjádření autorů znít tak, že se domnívají, že alvarezsauři nepatřili mezi "neptačí" dinosaury)...to jsou všechno ale spekulace... nic jiného mě ale nenapadá, protože ostatním skupinám jsou na hony vzdáleni... J.

  OdpovědětVymazat
 4. No, takovou chybu (vyřazení ptáků z teropodů) by snad autoři neudělali. Co se týče řazení k Aves, tak tady záleží na definici. Pokud bychom Aves brali jako skupinu (Struthio camelus + Tetrao major + Vultur gryphus), tak myslím, že by se do ní alvarezsauridi nevešli. Mohli by se ale vejít do skupiny "létajících archosaurů", čili do toho kladu, kterému se obvykle říká Avialae. Tak to interpretuje třeba poměrně zastaralý Palaeos.com (Aves = Archaeornithes + Alvarezsauridae + Enantiornithes + Ornithurae). Tady na blogu konec konců také alvarezsauridy řadím do Avialae (ačkoli to se brzy změní, stejně jako další štítky). V tomhle případě by nešlo o nic převratného, jen by se to neshodlo s většinou novějších analýz...

  Mimochodem, musí být otravné být označován jako "Anonymní" a muset se podepisovat. Myslím, že by mělo jít vložit jméno, pokud si u formuláře ke komentáři zvolíš "Název/Adresa URL". Pak by se také u tvých komentářů mohl zobrazit odkaz na EasyBlog.

  OdpovědětVymazat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.