prosince 20, 2008

Sir Richard Owen

Před dvěma dny, 20. prosince 2008, uplynulo 116 let od smrti Richarda Owena. Owen patří mezi nejvýznamnější osobnosti dinosauří paleontologie všech dob, ale zabýval se i biologií a komparativní anatomií. Přestože tvrdě kritizoval Darwinovu evoluční teorii, pro kterou jsou dinosauři jedním z nejlepších dokladů, byl to právě on, kdo dal dinosaurům jejich jméno. Pojem Dinosauria je složeninou z řeckých slov δεινός (deinos) a σαῦρος (sauros) a obvykle bývá překládán jako "hroziví ještěři" nebo v podobném smyslu slova, přestože "deinos" bylo Owenem použito spíše jako superlativ a pojem tak znamená spíše "hrozivě ohromní ještěři". Zpět však k samotnému Owenovi. Budoucí slavný přírodovědec se narodil 20. července 1804 v Lancasteru. Studoval medicínu na University of Edinburgh, následně univerzitu opustil a své lékařské vzdělání dokončil v londýnské St Bartholomew's Hospital. Během své kariéry a anatomického výzkumu získal výjimečné znalosti v komparativní anatomii, které mu v budoucnu měly pomoct při výzkumu vyhynulých živočichů. V roce 1856 (15 let po vytvoření pojmu Dinosauria) se stal ředitelem oddělení přírodní historie v British Museum. Tento post si udržel do roku 1884 a během svého působení v něm nechal např. postavit novou budovu pro přírodovědné sbírky British Museum, ketrá je dnes známa jako Natural History Museum. Přestože zpočátku se Owen zajímal hlavně o bezobratlé, jeho popisy obratlovců začínaly být čím dál tím četnější a rozsáhlejší. Pro dinosauřího paleontologa je zajímavá především monografie z roku 1863, která se zabývá čerstvým objevem "praptáka" rodu Archaeopteryx a která patří mezi převratné práce ve svém oboru. Owen dokonce fosilie archaeopteryga pro British Museum zakoupil.

Přes jeho přínos paleontologii bývá Owen často popisován jako nečestný, nenávistný a arogantní člověk a lhář. Velkou část své popularity Owen nabyl díky objevu iguanodona, kde ale upřel veškeré zásluhy skutečnému objeviteli, Gideonu Mantellovi. Byl to Owen, kdo identifikoval společné znaky několika fosilních ještěrů a vytvořil jméno pro skupinu, která tyto rody zahrnovala, ale byl to Mantell, kdo hylaeosaura a iguanodona objevil a pochopil, že se jedná o obrovské ještěry. Mantell pracně sbíral a odkrýval jejich fosilie a přišel kvůli tomu o své primární zaměstnání i osobní život. Owen si však jeho objevy přisvojil a ve zprávě z roku 1842 popisoval fosilie objevené a interpretované Mantellem. Owen zřejmě využíval svého vlivu v Royal Society aby zajistil, že některé z Mantellových prací nebudou nikdy publikovány. Z Royal Society's Zoological Council byl Owen propuštěn pro plagiátorství.


Zdroje:

http://forum.wildprehistory.org/viewtopic.php?t=266
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Owen
Plaňanská, S. 2005. I dinosaurus se dá ukrást 21. století 11/2005, speciál I - VIII.

Zdroj obrázku:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mature_Owen72.jpg

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.