září 05, 2008

Termíny související s kladistikou (1/2)

Monofyletismus - stav, ve kterém se skupina organismů nachází, pokud zahrnuje společného předka a všechny jeho potomky. Taxon se pak nazývá monofyletický a je přirozený. Celá biologická systematika se snaží dosáhnout stavu, kdy všechny taxony budou monofyletické. Kladistická analýza a případné budoucí metody jako analýza genomu to možná umožní, dnes je ale stále rozšířená systematika založená na analýze společných morfologických znaků, která produkuje parafyletické (viz) a polyfyletické (viz) taxony.

Parafyletismus - stav, ve kterém se skupina organismů nachází, pokud zahrnuje společného předka, ale ne všechny jeho potomky. Taxon se pak nazývá parafyletický a není přirozený. Mnoho taxonů, které jsou v současné systematice používané, je parafyletických. Jedním z nejčastěji uváděných příkladů je taxon Reptilia (plazi). Ten je parafyletický, pokud nezahrnuje ptáky. Ptáci jsou totiž příslušníci taxonu Archosauria podobně jako krokodýli, což znamená, že krokodýli jsou blíže příbuzní ptákům než např. zástupcům skupiny Lacertilia - ještěrům. Přesto taxon Reptilia zahrnuje krokodýly, ale ptáky ne a jedná se proto o parafyletický grad.

Polyfyletismus - stav, ve kterém se skupina nachází, pokud nezahrnuje společného předka. Taxon se pak nazývá polyfyletický a není přirozený. Polyfyletické mohou být tzv. "odpadní taxony", kam jsou řazeni živočichové s nejistým taxonomickým původem a které ve skutečnosti zahrnují několik vzájemně nepříbuzných skupin. Takový taxon může spojovat živočichy podobné díky konvergentní evoluci. Podobně taxon, který by zahrnoval výhradně dnes žijicí endotermní živočichy - tj. ptáky a savce, by byl polyfyletický.


Taxon (taxonomická jednotka; systematická jednotka) - skupina organismů sdílejících jeden nebo více společných znaků, kterými se odlišují od jiných taxonů. Třídění organismů do taxonů je závislé na pevně stanovených úrovních (zvaných např. doména, říše, kmen, třída, řád, čeleď apod.), které se však k přirozené klasifikaci organismů příliš nehodí.

Fylogeneze - evoluční vývoj organismu či skupiny organismů. Grafickým znázorněním fylogeneze jsou fylogramy.

Klad - skupina organismů zahrnující společného předka a všechny jeho potomky.

Kladistika - klasifikace organismů založená na striktní aplikaci genealogického schématu - tento přístup předpokládá, že dělení evolučních linií je jediná událost umožňující přirozenou klasifikaci. Kladistika tedy řadí organismy podle jejich společných předků, ne podle společných morfologických a antomických znaků, které mohly vzniknout i konvergentní nebo paralelní evolucí.

Kladogram - výsledek kladistické analýzy, schéma rozložení synapomorfií. Narozdíl od fylogramu odchylka od vertikály nesymbolizuje rychlost evoluce.

Zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Monofyletismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parafyletismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polyfyletismus

Zdroj obrázku:

http://content.answers.com/main/content/wp/en/thumb/b/b2/400px-Phylogenetic-Groups.svg.png

Žádné komentáře:

Okomentovat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.